Xây dựng nội dung chương trình cho giáo viên

09:31 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI XÂY D­­ỰNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, BIÊN CHẾ KHOÁ HỌC ĐÀO TẠO TIẾP CHUYÊN NGÀNH 2 CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ CÓ TRÌNH ĐỘ 10+3 VÀ CAO ĐẲNG S­­­Ư PHẠM ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Chất lượng giáo dục toàn diện bậc Tiểu học tỉnh Hải Dương

09:30 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN BẬC TIỂU HỌC TỈNH HẢI DƯƠNG

Chương trình giáo dục môi trường vào trường THCS

09:27 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI THÍ ĐIỂM ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Thực trạng và giải pháp thu hút sinh viên tốt nghiệp

09:24 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ THU HÚT, SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH  

Điều tra trình độ nghề của một số người lao động ở một số địa phương

09:21 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI ĐIỀU TRA TRÌNH ĐỘ NGHỀ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG, NGÀNH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Ở TỈNH HẢI DƯƠNG

Đa dạng hoá các loại hình Giáo dục - Đào tạo

09:19 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP VỀ ĐA DẠNG HOÁ CÁC LOẠI HÌNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

09:14 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ ĐA DẠNG HOÁ CÁC LOẠI HÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Biên soạn tài liệu và chương trình Địa lý, lịch sử tỉnh Hải Dương

09:11 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN TÀI LIỆU VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ, LỊCH SỬ TỈNH HẢI DƯƠNG GIẢNG DẠY TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CỦA TỈNH  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912