Khu vực sinh thái tự nhiên Đảo Cò, Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện

07:21 | 26/12/2008

DỰ ÁN BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN KHU VỰC HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN ĐẢO CÒ, CHI LĂNG NAM, HUYỆN THANH MIỆN PHỤC VỤ DU LỊCH SINH THÁI, BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO CỘNG ĐỒNG  

Quy hoạch và Bảo vệ môi trường Tp Hải Dương

07:15 | 26/12/2008

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2002-2010  

Áp dụng TBKT xử lý rác thải khu vực thị trấn Sao Đỏ, Chí Linh

07:12 | 26/12/2008

DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ÁP DỤNG TBKT XỬ LÝ RÁC THẢI KHU VỰC THỊ TRẤN SAO ĐỎ, CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG  

Đặc điểm bồi lắng và xói lở vùng hạ lưu sông Kinh Thầy

07:09 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỒI LẮNG VÀ XÓI LỞ VÙNG HẠ LƯU SÔNG KINH THẦY THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH HẢI DƯƠNG, PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ BỀN VỮNG MÔI TRƯỜNG  

Hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng Hải

07:04 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI XÁC ĐỊNH CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐIỀU KHIỂN TIÊU NƯỚC Ở HỆ THỐNG THUỶ NÔNG BẮC HƯNG HẢI ĐỂ XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO CÁC TRẠM BƠM TIÊU CỦA 7 HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC HỆ THỐNG THUỶ NÔNG BẮC HƯNG HẢI TỈNH HẢI DƯƠNG  

Xây dựng kế hoạch truyền thông môi trường

07:00 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG VÀ TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG, GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG THAM GIA  

Quy hoạch môi trường khu vực Sặt, huyện Bình Giang

06:56 | 26/12/2008

DỰ ÁN QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG KHU VỰC SẶT, HUYỆN BÌNH GIANG GẮN VỚI QUY HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

Thu thập số liệu về hiện trạng công nghệ

06:40 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI THU THẬP SỐ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ DIỄN BIẾN THÔNG TIN ĐỊA LÝ, TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỂ CẬP NHẬT VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN TỈNH HẢI DƯƠNG

Xử lý ô nhiễm môi trường ở cầu Cương của Tp Hải Dương

06:37 | 26/12/2008

DỰ ÁN ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT ĐỂ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BÃI RÁC CẦU CƯƠNG CỦA THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG  

Chiến lược phát triển KHCN và Bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương

06:29 | 26/12/2008

DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912