Khoa Học Xã Hội 2016-01-06 01:22:34

  BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Tên Báo cáo kết quả nghiên cứu*: “Nghiên cứu áp dụng mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ bậc đại học cho khối ngành kinh tế, kỹ thuật ở tỉnh Hải Dương” Cấp quản lý đề tài*:  Tỉnh,Thành phố          Mã số đề tài (nếu có): XH.32.DHKT.13-14   Thuộc Chương trình (nếu có): Không   Cơ quan chủ trì đề tài*: Trường Đại học Hải Dương

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Không
 
Cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan chủ trì*: UBND tỉnh Hải Dương
 
Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản*: tỉnh Hải Dương
 
Chủ nhiệm đề tài*: Vũ Đức Lễ    Học hàm, học vị: Thạc sĩ    
Giới tính:  Nam
 
Đồng Chủ nhiệm                             Học hàm, học vị:             
 
 Giới tính:  Nam/Nữ
 
Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu: 
 
Họ và tên: Phạm Đức Bình;     Học hàm, học vị: Tiến sĩ;      Giới tính: Nam
 
Họ và tên: Đỗ Thị Nhan;          Học hàm, học vị: Tiến sĩ        Giới tính: Nữ
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Nga;           Học hàm, học vị: Thạc sĩ     Giới tính: Nữ
 
Họ và tên: Lương Hữu Xô;              Học hàm, học vị: Thạc sĩ               Giới tính: Nam
 
Họ và tên: Nguyễn Việt Cường;      Học hàm, học vị: Tiến sĩ              Giới tính: Nam
 
Họ và tên: Lê Thị Nguyệt;                 Học hàm, học vị: Cử nhân - NCS    Giới tính: Nữ
 
Họ và tên: Phạm Thu Thủy;             Học hàm, học vị: Thạc sĩ              Giới tính: Nữ
 
Họ và tên: Hoàng Thị Chung;         Học hàm, học vị: Thạc sĩ              Giới tính: Nữ
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảm;         Học hàm, học vị: Thạc sĩ              Giới tính: Nữ
 
 
Hình thức đánh giá:       Tổng kết        
 
Đánh giá xếp loại            Đạt     
 
Năm viết BC: 2014     12 Nơi viết BC: Trường Đại học Hải Dương   
 
Số trang: 66 trang
 
Tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên cứu:
 
1- Mục tiêu:
 
- Đánh giá thực trạng đào tạo khối ngành kinh tế, kỹ thuật theo niên chế và học chế tín chỉ tại một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
 
- Nghiên cứu, đề xuất mô hình đào tạo khối ngành kinh tế, kỹ thuật bậc đại học theo học chế tín chỉ phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương;
 
- Thực nghiệm và đánh giá kết quả mô hình đào tạo bậc đại học khối ngành kinh tế, kỹ thuật theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Hải Dương;
 
- Đề xuất giải pháp áp dụng và tham khảo mô hình đào tạo khối ngành kinh tế, kỹ thuật bậc đại học theo học chế tín chỉ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 
2- Kết quả:
 
- Xây dựng mô hình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ:
 
+ Xây dựng lộ trình/kế hoạch chuyển đổi đào tạo theo tín chỉ;
 
+ Xây dựng mẫu khung chương trình đào tạo theo tín chỉ;
 
+ Xây dựng mẫu đề cương chi tiết học phần theo tín chỉ: Thí điểm xây dựng đề cương chi tiết học phần Marketing căn bản (Ngành Quản trị kinh doanh, khối Kinh tế); Đề cương chi tiết học phần Ngôn ngữ lập trình (ngành Điện - Điện tử, khối Kỹ thuật);
 
+ Xây dựng mô hình quản lý học sinh, sinh viên;
 
+ Xây dựng quy trình đăng ký môn học;
 
+ Xây dựng mô hình dạy học theo học chế tín chỉ;
 
+ Xây dựng mô hình học và tự học theo học chế tín chỉ;
 
+ Xây dựng mô hình Quản lý đào tạo theo tín chỉ.
 
- Đề xuất về cơ chế:
 
+ Chính sách để thực hiện việc đổi mới đào tạo tại các trường đại học theo học chế tín chỉ;
 
+ Chính sách hợp tác, liên kết, liên doanh với các tổ chức và các trường đại học trong tỉnh Hải Dương qua kết quả điều tra khảo sát thực tế;
 
+ Chính sách thu hút đội ngũ giảng viên (có năng lực trình độ cao) qua kết quả điều tra khảo sát thực tế…;
 
+ Đề xuất mô hình đào tạo tại các trường đại học theo học chế tín chỉ trong tỉnh Hải Dương.
 
3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:
 
- Đề xuất mô hình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ phù hợp với điều kiện các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
 
- Đề xuất được quy trình chuyển đổi sang học chế tín chỉ;
 
- Hoàn thiện chương trình đào tạo các ngành học theo học chế tín chỉ, đáp ứng nhu cầu người học và xã hội;
 
- Đề xuất mô hình tổ chức dạy học theo học chế tín chỉ;
 
- Đề xuất mô hình quản lý sinh viên;
 
- Đề xuất mẫu đề cương bài giảng;
 
- Đề xuất phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực và phẩm chất người học;
 
- Đề xuất mô hình thư viện phục vụ hoạt động tự học cho sinh viên;
 
- Đề xuất xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm kiêm hoạt động cố vấn học tập cho sinh viên.
 

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 31331986
Đang trực tuyến: 280

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912