Khoa Học Xã Hội 2016-01-06 02:31:10

 BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Tên Báo cáo KQNC*: Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.   Cấp quản lý đề tài*:          • Tỉnh,Thành phố          Mã số đề tài:  XH.18.SCT - 14 Cơ quan chủ trì đề tài*:  Sở Công Thương Hải Dương

Cơ quan phối hợp nghiên cứu: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan chủ trì*: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản*:  Bộ Công Thương
Chủ nhiệm đề tài*:  Vũ Doãn Quang       Học hàm, học vị: Thạc sĩ       Giới tính:  Nam
 
Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu: 
Họ và tên:  Phạm Minh Phương              Học hàm, học vị: Tiến sĩ             Giới tính:  Nam
Họ và tên:  Mai Văn Hội                         Học hàm, học vị:  Thạc sĩ            Giới tính:  Nam 
Họ và tên:   Nguyễn Xuân Minh              Học hàm, học vị:  Thạc sĩ           Giới tính:  Nam
Họ và tên:  Trịnh Thúy Nga                     Học hàm, học vị:  Thạc sĩ           Giới tính:   Nữ
Họ và tên:   Đặng Văn Thưởng                Học hàm, học vị:  Thạc sĩ           Giới tính:  Nam
Họ và tên:  Nguyễn Thúy Hằng               Học hàm, học vị:  Cử nhân          Giới tính:   Nữ
Họ và tên:   Nguyễn Quốc Huy                Học hàm, học vị:  Kỹ sư             Giới tính:  Nam
Họ và tên:  Phạm Văn Việt                      Học hàm, học vị:   Cử nhân         Giới tính:  Nam
Hình thức đánh giá        • Nghiệm thu                                 • Tổng kết        
Đánh giá xếp loại                   • Đạt                  
Năm viết báo cáo: 2014    
Nơi viết báo cáo:  thành phố Hải Dương  
Số trang: 169
Tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên cứu:
1.  Mục tiêu:
             - Khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng tình hình hoạt động của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
- Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
2. Kết quả:
2.1. Đề tài đã tổng hợp và phân tích những lý luận cơ bản về KCN, CCN, trong đó bao gồm các vấn đề liên quan đến khái niệm KCN, CCN, vai trò của KCCN trong quá trình CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò tất yếu của KCCN trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương.
2.2. Trên cơ sở kết quả khảo sát hoạt động của các KCCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đề tài đã đánh giá được hiện trạng tình hình hạt động của các KCCN trên địa bàn tỉnh, chỉ ra những kết quả đã đạt được và những hạn chế của KCCN tỉnh Hải Dương, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế đó.
 2.3. Trên cơ sở lý luận cơ bản và thực trạng phát triển các KCCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian vừa qua, nhóm nghiên cứu đã đề xuất 06 nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCCN tỉnh Hải Dương. Trong đó có nhóm giải pháp rà soát, điều chỉnh quy hoạch để nâng cao chất lượng triển khai thực hiện quy hoạch KCCN, nhóm giải pháp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các KCCN, nhóm giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng KCCN một cách đồng bộ theo hướng phát triển KCCN kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường, nhóm giải pháp phát triển và đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, nhóm giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý KCCN và cuối cùng là nhóm giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện khung pháp lý về KCCN
3. Khả năng ứng dụng và mở rộng:
   Kết quả của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan hoạch định chính sách của tỉnh Hải Dương về phát triển các KCCN trên địa bàn tỉnh
 

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 30618079
Đang trực tuyến: 131

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912