Khoa Học Kỹ Thuật và Công Nghệ 2015-10-29 02:32:04

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tên Báo cáo KQNC*: Ứng dụng CNTT xây dựng mạng tin học diện rộng quản lý công tác quốc phòng, quân sự địa phương tỉnh Hải Dương. Cấp quản lý đề tài*:   ¨ Nhà nước        ¨Bộ          x Tỉnh,Thành phố         ¨  Cơ sở Mã số đề tài (nếu có): CNTT.59.BCHQS.10-11 Thời gian thực hiện:     2010-2012 Thuộc chương trình (nếu có): Cơ quan chủ trì đề tài*:   Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì*: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có):

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản*: UBND tỉnh Hải Dương

Chủ nhiệm đề tài*:  Đinh Văn Truy         Học hàm, học vị:  Cử nhân           Giới tính:  Nam

Đồng Chủ nhiệm:   Nguyễn Duy Nguyên        Học hàm, học vị:   Cử nhân       Giới tính:  Nam

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

Họ và tên:   Đào Hữu Thanh                   Học hàm, học vị:  Cử nhân      Giới tính:  Nam / Nữ

Họ và tên:  Nguyễn Văn Nghị                Học hàm, học vị:  Cử nhân      Giới tính:  Nam / Nữ

Họ và tên:    Đoàn Văn Thành                 Học hàm, học vị:  Cử nhân      Giới tính:  Nam / Nữ

Họ và tên:                                                    Học hàm, học vị:Cử nhân       Giới tính  Nam / Nữ

Họ và tên:                                                Học hàm, học vị:Cử nhân       Giới tính:  Nam / Nữ

Hình thức đánh giá:        xNghiệm thu                    ¨  Tổng kết

Đánh giá xếp loại:           ¨Xuất sắc       ¨Khá        ¨Đạt             ¨Không đạt

Thời gian hoàn thành BC: 12

Nơi viết BC:   

Số trang báo cáo:         52  trang             Số trang Phụ lục:        trang

Tóm tắt Báo cáo KQNC:

1-      Mục tiêu:

- Xây dựng mạng tại Ban CHQS các huyện, Tp,TX, Trường Quân sự,  Trung đoàn 125 và kết nối tập trung giữa các đơn vị với Bộ CHQS tỉnh thành một mạng diện rộng thống nhất.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tại các đơn vị trực thuộc.

- Đảm bảo một hạ tầng truyền thông mạnh, tốc độ cao, an toàn, bảo mật cho việc kết nối các mạng của các đơn vị trên toàn tỉnh với Bộ CHQS tỉnh.

- Cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu, phát triển giao ban trực tuyến, hội nghị truyền hình dựa trên nền tảng kết nối mạng diện rộng giữa các đơn vị.

- Thiết lập nền tảng phục vụ trao đổi thông tin, hoạt động điều hành giữa các cơ quan trên nền mạng với các dịch vụ đa phương tiện.

2- Kết quả:

Qua kết quả khảo sát hiện trạng CNTT của cơ quan Bộ CHQS tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã, Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 125, cho thấy  hệ thống CNTT của Bộ CHQS tỉnh còn rất nhiều hạn chế và lạc hậu, phần lớn số lượng máy vi tính được trang bị từ nhiều năm nay, có cấu hình thấp, không đủ điều kiện để kết nối mạng diện rộng, chỉ có một số máy tính có đủ cấu hình kết nối mạng diện rộng. Cụ thể trong tổng số 137 máy tính, có 25 máy vi tính có đủ cấu hình kết nối mạng diện rộng, số còn lại 122 máy tính không đủ điều kiện kết nối mạng diện rộng, Số máy tính này, Bộ CHQS tỉnh chuyển sang cho công tác văn phòng soạn thảo văn bản.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao của công tác quân sự-quốc phòng địa phương trong tình hình mới, để đáp ứng được những mục tiêu trước mắt là giải quyết một khối lượng công việc rất lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tính chất đa dạng và phức tạp. Đồng thời, phải luôn bảo đảm tính khẩn trương, chính xác và tính bảo mật, an toàn dữ liệu cao, cũng như tạo nền tảng cho việc triển khai thực hiện những mục tiêu lâu dài, cần xây dựng mạng tin học diện rộng, đầu tư thiết bị máy móc CNTT, đường truyền tư cơ quan Bộ CHQS tỉnh tới ban CHQS các huyện, TP, thị xã, Trường quân sự tỉnh, Trung đoàn 125 sẽ bảo đảm cho việc chỉ huy, quản lý, điều hành công việc một các khoa học, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tính bảo mật, an toàn dữ liệu, đem lại hiệu quả cao cho thực hiện nhiệm vụ công tác QS-QPĐP nói riêng và việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung.

Tăng cường thiết bị CNTT        

Máy chủ IBM; Bộ định tuyến (Cíco Router);Thiết bị mạch (switch); Cáp quang (Optical fiber); Dây nhẩy quang SC-SC duplex; Patch Panel Nexan 24port; UPS SURT6000RMXLI ( lưu điện); Hệ thống chống sét APC-PENT 5e.

Giải pháp kết nối mạng diện rộng.

Qua khảo sát thực tế các giải pháp kết nối mạng diện rộng trên thị trường hiện nay, chủ yếu là kết nối mạng diện rộng bằng đường truyền ADSL (sử dụng cáp đồng), cho thấy mạng hoạt động không ổn định, tốc độ chậm và bảo mật an toàn dữ liệu không cao.

 Từ đặc điểm tình hình nhiệm vụ công tác quốc phòng-quân sự địa phương của lực lượng vũ trang tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lựa chọn giải pháp tối ưuvà ký hợp đồng với Công ty VIETTEL Quân đội xây dựng đường truyền mạng diện rộng của Bộ CHQS tỉnh theo phương pháp thuê kênh và đường truyền riêng bằng cáp quang nằm trong hệ thống tổng đài của Tập đoàn Viễn thông quân đội . Hệ thống mạng diện rộng sử dụng đường truyền bằng cáp quang sẽ đảm bảo tốc độ đường truyền nhanh, mạnh, chính xác và độ bảo mật cao. Chia sẻ các luồng dữ liệu với tốc độ bảo mật cao, cho phép đưa thông tin dữ liệu tại các điểm về trung tâm. Với hệ thống mạng WAN cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị, thực hiện giao ban trực tuyến, kết nối VoIP (truyền tín hiệu qua đường IP). Tuy nhiên, khai thác sử dụng mạng diện rộng bằng đường truyền cáp quang sẽ tốn kém chi phí cao trong đầu tư các thiết bị và chi trả thuê đường truyền mạng.

            Bảo mật của hệ thống mạng diện rộng:

          - Với mô hình mạng diện rộng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, có thể kiểm soát được các máy tính truy cập vào mạng trong hệ thống, ngăn chặn được vấn đề lây lan virus trong mạng.

          - Mỗi máy tính từ các ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã, trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 125 muốn kết nối vào mạng cần phải có một tài khoản kết nối đảm bảo không phải bất cứ ai cũng có thể truy cập được vào mạng nội bộ của bộ chỉ huy.

           - Các kết nối từ các máy trong mạng diện rông với nhau đều được kiểm soát bởi máy chủ Server được cài đặt hệ điều hành mã nguồn mở linux Centos có tính ổn định và bảo mật tốt.

           - Các máy trạm trong mạng của các đơn vị muốn kết nối mạng Internet cũng phải được thông qua máy chủ Centos này, nên tránh được vấn đề xâm nhập và tấn công từ bên ngoài vào bên trong mạng, đảm bảo tính an ninh cho mạng nội bộ của Bộ CHQS tỉnh.

Kết qủa xây dựng, khai thác mạng.

Bộ Chỉ huy quân tỉnh đã phối hợp với Công ty Thiên trí (đơn vị trúng thầu) thiết kế, xây dựng, lắp đặt kết nối mạng diện rộng. Tổ chức cài đặt mạng lõi, xây dựng đường truyền mạng diện rộng kết nối từ Cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đến 14 đầu mối ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố, thị xã,Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 125; Xây dựng, cài đặt hoàn thiện phần mềm hệ thống quản lý bức tường lửa, phân quyền truy cập của các đơn vị, với mục đích là bảo mật đường truyền và quản lý truy cập.

 Quá trình kết nối mạng diện rộng, được tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đảm bảo các quy trình kỹ thuật.Toàn bộ hệ thống mạng diện rộng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sau khi được xây dựng, cài đặt hoàn thiện xong được vận hành, chạy thử nghiệm một thời gian. Đến nay, hệ thống mạng đã đi vào hoạt động thường xuyên, các máy tính trong hệ thống mạng diện rộng của cơ quan, đơn vị đã kết nối được với Máy chủ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Chia sẻ thông tin, dữ liệu như: truyền công văn, chỉ thị, kế hoạch, các mẫu biểu, báo ban ngày, tuần, tháng... từ máy tính của bộ phận Văn thư Cơ quan Bộ Chỉ huy tới các máy tính Văn thư của các đơn vị và ngược lại. Trong quá trình khai thác sử dụng mạng diện rộng phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ huy điều hành của Chỉ huy các cấp, công tác quản lý và công tác chuyên môn của Cơ quan và các đơn vị đã thực hiện truyền, nhập một khối lượng lớn các tin, dữ liệu dưới dạng “.Text”. Có thể khẳng định qua một thời gian vận hành, khai thác hệ thống mạng diện rộng cho thấy: Đã cơ bản giải quyết một khối lượng công việc lớn trong quản lý, chỉ huy, điều hành và công tác chuyên môn một cách khoa học, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tốn ít thời gian công sức, tính bảo mật và độ an toàn dữ liệu cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác QP-QSĐP nói riêng và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung.Tuy nhiên, trong vận hành khai thác sử dụng mạng diện rộng của Cơ quan và các đơn vị còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế:Một số đơn vị chưa được thành thạo trong vận hành mạng và thiết bị.

Phần mềm quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật và phần mềm tác chiến trị an

- Sử dụng hệ điều hành máy chủ (Server) có cài đặt môi trường Webserver (cụ thể là sử dụng Apache, PHP, MySQL).

- Hai phần mềm chạy trên hệ điều hành CENTOS (là 1 hệ điều hành mã nguồn mở Linux) có tính ổn định cao chạy nhanh và hạn chế vấn đề vi rút xâm hại

- Webserver (Apache, PHP, MySQL) chạy trên CENTOS nhanh và ổn định nên việc xây dựng phần mềm trên môi trường này có nhiều lợi thế: chạy ổn định, tính linh động cao có thể  truy cập bất cứ đâu trong mạng.

- Hai phần mềm phải đáp ứng được yêu cầu quản lý được các nội dung của công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật và quản lý tác chiến trị an  phải nhanh chóng, chính xác, hiệu quả; đáp ứng việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của chỉ huy các cấp.

Sau khi mạng diên rộng và hai phần mềm được xây dựng hoàn thiện đi vào hoạt động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên của lực lượng vũ trang tỉnh về khai thác sử dụng mạng và hai phần mềm với các nội dung sát với yêu cầu và công tác chuyên mônnhư: Giới thiệu tổng quan về mạng tin học diện rộng; Hướng dẫn kiểm tra tín hiệu đường truyền mạng; Hướng dẫn sử dụng gửi các văn bản, tài liệu đến các địa chỉ trong mạng qua phần mềm tác chiến trị an; Hướng dẫn khai thác sử dụng Internet. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng quy định sử dụng mạng tin học diện rộng Bộ CHQS tỉnh để triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Bảo đảm khai thác hiệu quả mạng.

      3- Khả năng ứng dụng và mở rộng

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố,. thị xã, Trường Quân sự, Trung đoàn 125.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác

Công cụ mới trong hoạch định chính sách khoa học và công nghệ (15/03/2021)

Lưu ý khi dùng đèn sưởi nhà tắm (22/01/2021)

Khai mạc vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo robot Việt Nam năm 2019 (08/05/2019)

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương (11/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học FITO-BIOMIX RR xử lý rơm, rạ thành phân bón.. (07/01/2016)

Xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương (06/01/2016)

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trang thông tin điện tử và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu... (06/01/2016)

Xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương (29/10/2015)

“Xây dựng mô hình ứng dụng và phát triển một số giống chè mới thay thế diện tích vải, chè cũ kém hiệu quả trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương” (29/10/2015)

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trang thông tin điện tử và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ công tác của Hội LHPN tỉnh (29/10/2015)

Nghiên cứu áp dụng mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ bậc đại học cho khối ngành kinh tế, kỹ thuật ở tỉnh Hải Dương (29/10/2015)

Xây dựng mô hình trình diễn mở rộng nuôi thương phẩm cá rô phi dòng Sô Đan trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dư­ơng (29/10/2015)

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương (29/10/2015)

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển nuôi rắn hổ mang và rắn ráo trâu đảm bảo bền vững trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (29/10/2015)

Ứng dụng công nghệ không dây để nâng cấp mạng tin học nội bộ phục vụ công tác quản lý ngân sách và tài sản công của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương (29/10/2015)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912