Khoa Học Xã Hội 2015-09-16 08:00:45

Cơ quan chủ trì đề tài:  Sở Thương Mại và Du lịch Hải Dương Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Thế Tập   Chức vụ: Giám đốc Sở Thương Mại và Du lịch Hải Dương Thời gian thức hiện: Năm 2007   1- Mục tiêu: - Phân tích đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên du lịch của tỉnh; thực trạng khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên du lịch; xác định nguyên nhân, dự báo mức độ, quy mô ảnh hưởng các yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến nguồn tài nguyên du lịch.

- Xác lập cơ sở bảo vệ, tôn tạo và khai thác hợp lý nguồn tà nguyên du lịch; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên du lịch, đầu tư phát triển du lịch để tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn.
- Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý và quảng bá thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch.
- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác nguồn tài nguyên du lịch để phát triển du lịch bền vững ở Hải Dương.
2- Kết quả:
- Đã tổng quan được những lý luận cơ bản liên quan đến nội dung cần giải quyết của đề tài (tài nguyên du lịch, lý luận về phát triển bền vững...).
- Thông qua các kết quả điều tra thực tế, đã phân tích đươc thực trạng về tài nguyên du lịch, đánh giá khả năng và mức độ khai thác tài nguyên du lịch cũng như các vấn đề về môi trường, quản lý tài nguyên du lịch...trên địa bàn tỉnh. Các kết quả điều tra, đánh giá và phân loại tài nguyên đã tạo cơ sở ban đầu cho công tác tổ chức quản lý và phân cấp quản lý khai thác tài nguyên.
- Từ những phân tích đánh giá về thực trạng tài nguyên du lịch, đã đúc kết được những vẫn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến việc quản lý và khai thác tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh, đưa ra định hướng và những giải pháp cơ bản nhằm góp phần kha thác tối đa tiềm năng du lịch.
3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:
- Đề tài được thực hiện không chỉ nhằm mục tiêu phát triển du lịch bền vững tại địa phương, mà thông qua đó còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các đơn vị kinh doanh du lịch và cộng đồng dân cư,vai trò, vị trí, lợi ích của phát triển du lịch trong nền kinh tế, trên cơ sở đó tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục cộng đồng trong việc quản lý và khai thác tài nguyên du lịch một cách bền vững.
- Kết quả đề tài đã phát huy lợi thế, khắc phục những hạn chế, yếu kém bằng nhiều giải pháp tích cực thúc đẩy hoạt độn du lịch phát triển, góp phần mở rộng giao lưu văn hoá, nâng cao dân trí, phát triển nhân tố con người, mở rộng thị trường tiêu thu hàng hoá, dịch vụ, thông qua hình thức xuất khẩu tại chỗ, tạo thêm công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp, góp phần thiết thực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong tỉnh.
  

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 31331286
Đang trực tuyến: 205

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912