Lĩnh vực XHNV 2015-11-13 08:45:16

        Sáng ngày 13/11/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức hội thảo xác định danh mục di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương.

Theo số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có 3.000 điểm di tích lịch sử - văn hóa được đưa vào được đưa vào danh mục cần bảo vệ, đầu tư, tôn tạo, đây là cơ sở để phân loại di tích và triển khai công tác quy hoạch phục vụ công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và khai thác du lịch. Trong số này đến hết năm 2014 đã có 148 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 194 di tích được xếp hạng cấp tỉnh.
Sau khi nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài đã đối chiếu, xem xét các nguồn tư liệu thì tính đến năm 2015 có 145 di tích, trong đó có 116 di tích lịch sử cách mạng, cùng 29 di tích gắn với 29 sự kiện cách mạng quan trọng trong quá trình đấu tranh giải phóng Hải Dương. Tuy nhiên hoạt động bảo tồn và phát huy những giá trị các di tích lịch sử cách mạng trong thời gian qua còn bộc lộ một số thiếu sót cơ bản như: Nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của di tích lịch sử cách mạng chưa sâu sắc và toàn diện; công tác quản lý di tích còn chưa chặt chẽ và hiệu quả; công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị còn thiếu định hướng và thiếu chính sách; thiếu sự đầu tư đồng bộ… dẫn đến một số di tích lịch sử cách mạng bị xâm hại về vùng đệm, về không gian, chính sách đầu tư kinh phí và quỹ đất cho di tích gặp khó khăn. Một số di tích chưa có sự hoàn chỉnh, thống nhất về nội dung, chỉ dẫn, ý nghĩa lịch sử của di tích. Một vài di tích đã bị sử dụng sai mục đích. Do đó đề tài đã đưa ra 4 tiêu chí là phải gắn với sự kiện cách mạng điển hình có ảnh hưởng tới cách mạng Hải Dương, gắn với sự lãnh đạo của Đảng; Phải xảy ra trong một không gia và thời gian cụ thể được xác định; Phải có nguồn tư liệu lịch sử đáng tin cậy và phải có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho thế hệ sau. Các di tích gắn với các cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn đến phong trào cách mạng Hải Dương; Các di tích gắn với sự kiện cách mạng đặc biệt quan trọng của tỉnh; Các di tích gắn với sự ra đời của các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Các di tích gắn sự ra đời của lực lượng cách mạng mới, các di tích với chiến thắng quân sự của quân và dân Hải Dương, các di tích ghi dấu tội ác kẻ thù với cách mạng và nhân dân Hải Dương, Di tích gắn với tấm gương hy sinh anh dũng cho cách mạng của quân và dân Hải Dương.
Hoạt động trên nằm trong đề tài “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương. Qua đó nhằm phát huy các giá trị, ý nghĩa lịch sử và từng bước bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa cách mạng trên địa bàn tỉnh.
Hải Ninh

Tin khác

Hải Dương: Xây dựng 4 mô hình du lịch tiêu biểu (31/08/2016)

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình sản phẩm du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2010” (29/08/2016)

Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Tiến sĩ Nguyễn Quý Tân (31/03/2014)

Mặt trận tổ quốc tỉnh Hải Dương với công tác phản biện xã hội (17/03/2014)

Đông Dương Tự - Di tích lịch sử văn hóa quốc gia (21/02/2014)

Đầu xuân đi lễ hội truyền thống Đền Long Động (20/01/2014)

Nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiện trạng việc thực hiện Pháp lệnh, quy chế dân chủ ở cơ sở" (31/12/2013)

Làng nghề giầy da Hoàng Diệu (31/12/2013)

Thăm Đình Phương Quất (10/12/2013)

Ghi chép, biên soạn sách những sự kiện lịch sử tỉnh Hải Dương. (31/10/2013)

Nghiên cứu cơ chế phản biện xã hội nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc các cấp (02/10/2013)

Mái nhà chung của các nữ doanh nhân tỉnh Hải Dương (21/01/2013)

Khu di tích thờ bà Nguyễn Thị Trị, tại xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ (14/11/2012)

Công an tinh Hải Dương tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự (23/05/2012)

Khai mạc Triển lãm Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội và các di tích Nho học Hải Dương (23/05/2012)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912