Khoa Học Kỹ Thuật và Công Nghệ 2015-10-29 03:46:48

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tên Báo cáo KQNC: “Xây dựng mô hình ứng dụng và phát triển một số giống chè mới thay thế diện tích vải, chè cũ kém hiệu quả trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương” Cấp quản lý đề tài*:   ¨ Nhà nước        ¨ Bộ          ¨ Tỉnh,Thành phố         ¨  Cơ sở Mã số đề tài (nếu có): NN.27.GCT.12-14 Thuộc Chương trình (nếu có): Cơ quan chủ trì đề tài*: Công ty TNHH MTV Giống cây trồng tỉnh Hải Dương Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì*: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản*:  Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ nhiệm đề tài*:  Trịnh Huy Đang         Học hàm, học vị: Kỹ sư        Giới tính:  Nam

Đồng Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng Hà     Học hàm, học vị:   Cử nhân         Giới tính:  Nữ

Đồng Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Hỷ              Học hàm, học vị: Thạc sỹ          Giới tính: Nam

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

Họ và tên:  Trịnh Huy Đang                        Học hàm, học vị:  Kỹ sư       Giới tính:  Nam

Họ và tên:   Nguyễn Hữu Hỷ                       Học hàm, học vị:  Thạc sỹ    Giới tính:  Nam

Họ và tên:   Nguyễn Thị Hồng Hà               Học hàm, học vị:  Cử nhân    Giới tính:  Nữ

Họ và tên:  Phạm Đăng Trịnh                       Học hàm, học vị: Trung cấp  Giới tính:  Nam

Họ và tên:  Nguyễn Văn Độ                         Học hàm, học vị:  Kỹ sư       Giới tính:  Nam

Họ và tên:  Vũ Thúy Hằng                           Học hàm, học vị: Kỹ sư       Giới tính:  Nữ

Hình thức đánh giá         ¨ Nghiệm thu                       ¨ Tổng kết       

Đánh giá xếp loại           ¨ Xuất sắc         ¨ Khá        ¨ Đạt     ¨ Không đạt       

Năm viết BC:    năm 2015

12

Nơi viết BC:    Công ty TNHH MTV GCT Hải Dương

Số trang: 57 trang đánh máy không tính phụ lục và hình ảnh minh họa

Tóm tắt Báo cáo KQNC:

1- Mục tiêu:

- Xây dựng mô hình trồng thâm canh giống chè mới chất lượng Kim Tuyên và Phúc Vân Tiên để cải tạo nương chè cũ có hiệu quả thấp.

- Xây dựng mô hình thâm canh giống chè mới chất lượng Kim Tuyên và Phúc Vân Tiên trồng thay thế vườn vải có hiệu quả kinh tế thấp.

- Tổ chức thu mua và chế biến chè xanh chất lượng cho vùng trồng chè.

2- Kết quả:

2.1. Đề tài đã chuyển giao các qui trình kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc, thu hoạch cho 2 mô hình trồng và chăm sóc chè thay thế vườn vải và chè cũ kém hiệu quả, tổng số 5 lớp x 120 người/lớp = 600 người, tổ chức tại các xã đề tài triển khai. Kết quả cho thấy các hộ đều nắm vững được các qui trình kỹ thuật; cán bộ Xí nghiệp giống cây trồng và chế biến Nông lâm sản Chí Linh chủ động nhân giống bầu chè để cung ứng cho bà con mở rộng diện tích chè.

2.2. Mô hình thâm canh giống chè mới chất lượng Kim Tuyên và Phúc Vân Tiên trồng thay thế vườn trồng vải kém hiệu quả, diện tích 45 ha/3 năm, cây chè sinh trưởng, phát triển tốt, chất lượng qua đánh giá cảm quan đạt khá; năng suất trung bình đạt 2,94 tấn/ha, hiệu quả kinh tế cao hơn trồng vải là 21,28 triệu đồng/ha tăng 206%.

2.3. Mô hình trồng thâm canh giống chè mới chất lượng Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên để cải tạo nương chè cũ kém hiệu quả, diện tích 12 ha/3 năm, cây chè sinh trưởng, phát triển tốt, chất lượng đánh giá cảm quan đạt khá; năng suất trung bình đạt 2,94 tạ/ha, hiệu quả kinh tế cao hơn trồng chè cũ là 8,28 triệu đồng/ha, tăng 123%.

2.4. Các qui trình kỹ thuật cải tạo vườn vải, chè cũ kém hiệu quả thay thế trồng bằng 2 giống chè mới Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên là phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại thị xã Chí Linh và là cơ sở để nhân giống, mở rộng mô hình cho các hộ dân.

2.5. Đã xây dựng được mạng lưới thu mua chè nguyên liệu để phục vụ nhà máy chế biến chè và tiêu thụ sản phẩm bước đầu phát huy tác dụng.

3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:

+ Khả năng mở rộng của Đề tài:

Kết quả triển khai 3 năm từ mô hình và kết quả điều tra đánh giá hiện trạng trồng chè cho thấy đề tài có thể mở rộng với nhiều lý do như sau:

Điều kiện tự nhiên và xã hội: Qua kết quả thực hiện đề tài cho thấy hiện nay quỹ đất có thể phát triển trồng chè tại vùng đất Chí Linh còn nhiều (300 ha), kết quả phân tích đất cho thấy thành phần các chất dinh dưỡng trong đất thích hợp với việc sinh trưởng của cây chè.

Người dân ở đây đã từng trồng chè và thâm canh chè từ lâu và sau khi thực hiện đề tài họ đều có nhu cầu mở rộng, khôi phục lại vùng chè. Đối với những diện tích chè không có hiệu quả sẽ tiến hành theo 2 hướng phá bỏ và trồng lại hoặc trồng thay thế theo kỹ thuật mới của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía bắc (trồng hàng chè mới vào giữa 2 hàng chè cũ khi chè mới lên tiến hành chặt cây chè cũ). Các cấp chính quyền xã đều quan tâm và có quan điểm đổi mới cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp.

Khả năng cung cấp hom giống để mở rộng đề tài: với quy mô của đề tài xây dựng được mô hình thâm canh 57 ha 2 giống chè Kim Tuyên và Phúc Vân Tiên. Đến nay diện tích chè này ngoài việc sản xuất búp ra còn có thể cung cấp một lượng hom giống rất lớn cho kế hoạch phát triển chè của tỉnh. Lượng hom mà mô hình có thể cung cấp trong năm khoảng 10-20 triệu hom.

Thông qua các lớp tập huấn của đề tài cũng như của các chương trình khác về kỹ thuật thâm canh chè các hộ nông dân đã nắm bắt được kỹ thuật chuyên sâu về trồng chè, bên cạnh đó còn hướng dẫn các hộ bên cạnh sản xuất theo quy trình đã được tập huấn, vì vậy đến nay các hộ trồng chè của các địa phương triển khai đề tài và các vùng xung quanh đã áp dụng quy trình kỹ thuật và mức đầu tư thâm canh diện tích chè hiện có. Chính vì vậy mà một số vườn chè hiện đang được phục hồi và năng suất cũng như giá trị của nương chè tăng rõ rệt.

Với những kết quả của mô hình thâm canh giống chè chất lượng Kim Tuyên và Phúc vân Tiên thay thế diện tích trồng vải kém hiệu quả là 45 ha; trồng thâm canh để cải tạo nương chè cũ kém hiệu quả diện tích 12 ha của đề tài thì 2 giống chè Kim Tuyên và giống Phúc Vân Tiên có thể tập chung phát triển rộng trong những năm tới, mô hình đã trồng sẽ là vườn giống gốc để phát triển mở rộng diện tích sau này.

Với xưởng chế biến đã dần thay đổi được kỹ thuật canh tác chè trong những năm trước đây, hiện nay các hộ sản xuất chè đã canh tác và thu hoạch theo đúng quy trình sản xuất nguyên liệu để sản xuất chè xanh đạt chất lượng tốt, trong những năm tới sẽ tiến hành mở rộng và nâng công suất của xưởng tùy vào điều kiện cung cấp nguyên liệu của địa phương.

Tin khác

Công cụ mới trong hoạch định chính sách khoa học và công nghệ (15/03/2021)

Lưu ý khi dùng đèn sưởi nhà tắm (22/01/2021)

Khai mạc vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo robot Việt Nam năm 2019 (08/05/2019)

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương (11/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học FITO-BIOMIX RR xử lý rơm, rạ thành phân bón.. (07/01/2016)

Xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương (06/01/2016)

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trang thông tin điện tử và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu... (06/01/2016)

Xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương (29/10/2015)

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trang thông tin điện tử và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ công tác của Hội LHPN tỉnh (29/10/2015)

Nghiên cứu áp dụng mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ bậc đại học cho khối ngành kinh tế, kỹ thuật ở tỉnh Hải Dương (29/10/2015)

Xây dựng mô hình trình diễn mở rộng nuôi thương phẩm cá rô phi dòng Sô Đan trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dư­ơng (29/10/2015)

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương (29/10/2015)

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển nuôi rắn hổ mang và rắn ráo trâu đảm bảo bền vững trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (29/10/2015)

Ứng dụng công nghệ không dây để nâng cấp mạng tin học nội bộ phục vụ công tác quản lý ngân sách và tài sản công của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương (29/10/2015)

Ứng dụng CNTT xây dựng mạng tin học diện rộng quản lý công tác quốc phòng, quân sự địa phương tỉnh Hải Dương (29/10/2015)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912