Thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư

00:53 | 27/12/2008

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

Tổng kết chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ CNH-HĐH

00:51 | 27/12/2008

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2001-2005

Chương trình phát triển Dịch vụ (2001-2005)

00:50 | 27/12/2008

ĐỀ TÀI TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ DỊCH VỤ GIAI ĐOẠN 2001-2005 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN 2006 - 2010 CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG

Chương trình phát triển công nghiệp địa phương(2001-2005)

00:48 | 27/12/2008

ĐỀ TÀI TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005; QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010"

Chương trình phát triển nông nghiệp Hải Dương

00:44 | 27/12/2008

ĐỀ TÀI TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HẢI DƯƠNG THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2006 -2010

Xây dựng và phát triển Đoàn viên

00:43 | 27/12/2008

ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH

Hoạt động đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

00:41 | 27/12/2008

ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ

HIện trạng và giải pháp phát triển Đảng

11:30 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG THỜI KỲ MỚI

Thực trạng và nghiên cứu hệ thống giải pháp công tác tư tưởng

11:27 | 26/12/2008

 ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển kinh doanh

11:24 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VỀ KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912