Cải cách hành chính trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư

11:21 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VỀ KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

Thực trạng và giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động

11:18 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG SAU KHI BÀN GIAO ĐẤT CHO CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp Uỷ đảng

11:16 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA CỦA CẤP UỶ ĐẢNG TRONG ĐẢNG BỘ TỈNH. NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP UỶ ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA

Điều tra chỉ số phát triển con người tỉnh Hải Dương (HDI)

11:13 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI ĐIỀU TRA CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TỈNH HẢI DƯƠNG (HDI), GÓP PHẦN CÙNG NGHIÊN CỨU VỚI CHƯƠNG TRÌNH NHÀ NƯỚC VỀ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM

Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội

11:11 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

Nâng cao nguồn nhân lực khoa học công nghệ thương xuyên

11:09 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ TỈNH HẢI DƯƠNG

nâng cao chất lượng chi bộ trong cơ quan hành chính sự nghiệp

11:06 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, CHI BỘ KHU PHỐ VÀ CHI BỘ NÔNG THÔN, GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

Nâng cao hiệu quả quản lý đối với các doanh nghiệp

11:02 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG ÍCH HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG

"Tà đạo"," Đạo lạ" trên địa bàn tỉnh

11:00 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI SỰ XÂM NHẬP, PHÁT TRIỂN CỦA CÁC "TÀ ĐẠO", "ĐẠO LẠ" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI CẦN QUAN TÂM

Phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh

10:57 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI QUỐC PHÒNG - AN NINH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912