Công tác bảo vệ an ninh kinh tế

10:55 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Tình hình kinh tế xã hội cấp huyện tỉnh Hải Dương

10:53 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHẢN ÁNH TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI CẤP HUYỆN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2001-2005

Quy chế dân chủ ở cấp Xã của tỉnh Hải Dương

10:51 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CẤP XÃ CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG

Hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương trong thời kỳ mới

10:48 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG THỜI KỲ MỚI

Văn bia Hải Dương

10:45 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI VĂN BIA HẢI DƯƠNG

Cải tiến một số thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương

10:43 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH HẢI DƯƠNG

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân

10:41 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ĐỂ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

Xây dựng quốc phòng địa phương cấp cơ sở Xã

10:38 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG CẤP CƠ SỞ XÃ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Phong tục, tập quán và lễ hội tiêu biểu

10:36 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI PHONG TỤC, TẬP QUÁN VÀ LỄ HỘI TIÊU BIỂU Ở TỈNH HẢI DƯƠNG

Thực trạng cơ sở thờ tự của các tôn giáo trong tỉnh

10:33 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CƠ SỞ THỜ TỰ CỦA CÁC TÔN GIÁO TRONG TỈNH, NHỮNG TÁC ĐỘNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912