Các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh

10:30 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TRONG CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH (CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN) GIAI ĐOẠN 1991 - THÁNG 6/2001 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT KINH TẾ, CÔNG AN TỈNH HẢI DƯƠNG

Giải pháp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

10:27 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC MÂU THUẪN Ở NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG

Sưu tầm nghiên cứu nghệ sĩ tiêu biểu Hải Dương

10:22 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI SƯU TẦM NGHIÊN CỨU VỀ NGHỆ SĨ TIÊU BIỂU HẢI DƯƠNG TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC

Vai trò của tổ chức cơ sở Đảng

10:19 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VỚI SỰ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Một số vấn đề kinh tế trang trại tỉnh Hải Dương

10:17 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI Ở TỈNH HẢI DƯƠNG

Nghiên cứu những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư

10:15 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU NHỮNG MÂU THUẪN TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ NÔNG THÔN, GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA NHỮNG MÂU THUẪN PHÁT SINH, TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐẢNG Ở CƠ SỞ

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước tỉnh Hải Dương

10:12 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC TỈNH HẢI DƯƠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

Mô hình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn

10:10 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI MÔ HÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở TỈNH HẢI DƯƠNG

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, phường

10:06 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG  

Hiện trạng xoá đói, giảm nghèo và những đề xuất

10:05 | 26/12/2008

ĐỀ TÀI ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912