Tin Tức Thời sự Hải Dương 2018-02-28 08:35:27

Hiện nay, toàn tỉnh có 01 Liên hiệp HTX (hợp tác xã), 616 HTX. Trong đó có 312 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp gồm 282 HTX DVNN, 09 HTX chăn nuôi, 10 HTX thủy sản, 11 HTX dịch vụ tổng hợp. Số HTX phi nông nghiệp toàn tỉnh có 304 HTX gồm: 71 quỹ tín dụng, 82 HTX thương mại - dịch vụ, 15 HTX dịch vụ điện, 9 HTX nước sạch và vệ sinh - môi trường, 58 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 15 HTX giao thông vận tải, 21 HTX xây dựng, 33 HTX thuộc các lĩnh vực khác.Tổng sốcó gần 400.000 cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân là thành viên trong các HTX, Liên hiệp HTX.

100% các HTX DVNN đã đăng ký lại theo Luật HTX 2012; Sau đăng ký lại đại bộ phận các HTX đều xây dựng phương án sản xuất kinh doanh theo hướng mở rộng thêm một hoặc một vài dịch vụ; vốn góp được bổ sung tăng hơn. Thành viên HTX cơ bản là các hộ có tham gia sản xuất nông nghiệp. Đại bộ phận các HTX doanh thu năm 2017 tăng 1,3 ÷ 1,6 lần so với năm 2016. Các HTX DVNN đã và vẫn phát huy được vai trò phục vụ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ các hộ nông dân tổ chức sản xuất như: Hướng dẫn kế hoạch mùa vụ, thời tiết nông vụ, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, chuyển giao KHKT, làm đất, tưới tiêu, bảo vệ đồng ruộng… Đặc biệt các HTX tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương - giữ vai trò chỉ đạo trong tổ chức nạo vét - kiên cố hóa kênh mương, dồn điền đổi thửa - chỉnh trang đồng ruộng…

Năm 2017, hiệu quả quy mô đàn gia cầm tăng 12,8%, giá bán được giữ ở mức ổn định. Tuy nhiên, chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn, giá bán thịt lợn hơi xuất chuồng giảm mạnh, bấp bênh không ổn định, người chăn nuôi thua lỗ, số lượng đàn lợn và sản lượng thịt hơi xuất chuồng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2016. Chính vì vậy, làm cho qui mô sản xuất bị thu hẹp, người nuôi không tái đàn sản lượng thịt lợn hơi ước đạt 95.200 tấn, giảm 6,2% so với cùng kỳ trước.

Các HTX thủy sản vẫn duy trì ổn định và phát triển khá trên các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và sản xuất giống thủy sản, công tác quản lý môi trường ao nuôi và phòng ngừa dịch bệnh được duy trì thường xuyên. Nuôi cá vẫn là xu hướng chính trong nuôi trồng thuỷ sản ở tất cả các địa phương trong tỉnh, kỹ thuật nuôi đã được nâng lên, chất lượng con giống được cải thiện, bổ sung theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế. Năm nay, do làm tốt công tác phòng trừ, vệ sinh, xử lý ao trước khi nuôi nên đã hạn chế được diện tích nuôi trồng bị nhiễm dịch bệnh. Nuôi thủy sản lồng bè vẫn phát triển mạnh số lồng bè cá tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Các HTX phi nông nghiệp thành viên có mức tăng trưởng không cao, một số HTX hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, chế biến vẫn duy trì hoạt động ổn định như HTX Cơ điện Tam Giang (TP.Hải Dương), HTX điện Thanh Cường (Thanh Hà), HTX CP Mai Hồng (Kim Thành), HTX điện Đức Chính (Cẩm Giàng),....

Các HTX hoạt động ở lĩnh vực Thương mại, dịch vụ và vận tải hoạt động có hiệu quả tiếp tục mở rộng dịch vụ… như: HTX vận tải Ngọc Thắng, Thành Công (TP.Hải Dương). Các hoạt động vận tải hàng hóa, bốc xếp và vận tải hành khách của các HTX và DN thành viên hoạt động tốt. Riêng các HTX xây dựng vẫn hoạt động khó khăn, cầm chừng do nhiều HTX vẫn chưa thanh toán được vốn đã đầu tư cho xây dựng các công trình.

Hiện nay, toàn tỉnh có 71 Quỹ tín dụng nhân dân (TDND), đã mở rộng sang 142/265 xã liền kề. Các Quỹ TDND trong tỉnh hiện nay có 99.769 thành viên, tổng nguồn vốn 7.820 tỷ đồng, bình quân 110,1 tỷ đồng/quỹ; vốn huy động 7.051,6 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng hợp tác 35 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu 221 tỷ đồng, dư nợ cho vay thành viên 6.098 tỷ đồng, đảm bảo mức lương bình quân cho lao động Quỹ từ 2,5 đến 3 triệu đồng/người/tháng.Các Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ổn định, có tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động tại chỗ khá cao, dư nợ cho vay được mở rộng, hoạt động an toàn  hiệu quả, có tác dụng tích cực trong việc cung ứng vốn, dịch vụ ngân hàng, góp phần cho việc phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Đa số các quỹ đều kinh doanh có lãi, có tích luỹ, trích lập đủ dự phòng rủi ro, nhiều đơn vị đã xây dựng được trụ sở làm việc mới khang trang, hệ thống phần mềm tin học đã được ứng dụng đồng loạt ở các quỹ đã góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động cũng như uy tín của các quỹ. Nhiều quỹ tín dụng sau khi làm tốt ở địa bàn 1 xã đã vươn ra hoạt động ở những xã lân cận đều phát triển được thành viên thu hút được tiền gửi, mở rộng được dư nợ đem lại hiệu quả kinh doanh thiết thực. Các HTX tích cực tham gia chương trình xây dựng Nông thôn mới, hiện nay toàn tỉnh có 115/226 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 222/226 xã đạt chuẩn tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, bình quân chung toàn tỉnh đạt 17,1 tiêu chí/xã; huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Chí Linh hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Một số doanh nghiệp thành viên trong năm 2017 đã cố gắng vượt qua khó khăn duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, điển hình là Công ty Cổ phần Thương mại Đại Dương (TX Chí Linh), Công ty CP Nhất Phong 789 (TP.Hải Dương), Công ty TNHH Minh Thắng (Kinh Môn), Công ty TNHH Bách Khoa (Thanh Hà), Công ty cổ phẩn công nghệ và phân tích chất lượng cao Hải Dương (TP.Hải Dương). Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn về thị trường tiêu thụ; một số doanh nghiệp xây dựng vẫn chưa thu hồi được vốn đầu tư nên hoạt động ở dạng cầm chừng.

Hiện tại các HTX vẫn còn có những khó khăn, hạn chế như: Số HTX có trụ sở riêng và có kho chứa hàng phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ còn khá thấp (có khoảng trên 30% số HTX), thiếu vốn, cơ sở vật chất nghèo nàn. Thu nhập của cán bộ, thành viên HTX chưa cao, việc thu hút cán bộ trẻ có năng lực về làm việc trong khu vực HTX còn khó khăn. Nhận thức về HTX, đặc biệt về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động về giá trị của HTX tuy đã được nâng lên nhưng còn chưa thực sự đầy đủ, hạn chế các tiềm năng phát triển HTX. Tổ chức và hoạt động của nhiều HTX, nhất là HTX DVNN còn chưa phân biệt rõ giữa quyền và nghĩa vụ của thành viên với người lao động không phải là thành viên, dẫn đến hiệu quả hoạt động thấp, tính hấp dẫn không cao. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể chưa được kiện toàn thống nhất; ở một số nơi cấp uỷ, chính quyền chưa thực sự quan tâm giúp đỡ HTX. Do đặc thù của kinh tế hợp tác, trong điều kiện thực tế của nước ta, nội lực của HTX còn yếu; nguồn lực hỗ trợ phát triển HTX còn hạn hẹp; mặt khác vẫn còn tâm lý ỉ lại, trông chờ vào sự bao cấp, hỗ trợ của nhà nước; tính cộng đồng trong HTX chưa cao; đội ngũ cán bộ, lao động trong HTX trình độ nghiệp vụ kỹ thuật hạn chế, chậm được khắc phục; giá bán của gia súc gia cầm hiện nay giảm mạnh làm cho các hộ chăn nuôi cũng gặp không ít khó khăn. Nhiều địa phương chỉ cho HTX thuê đất để phát triển sản xuất được 5 năm nên nhiều HTX không dám thuê đất hoặc nếu có thuê cũng không dám đầu tư nhiều vào việc xây dựng nhà kho, nhà xưởng…nên hạn chế hiệu quả hoạt động của HTX.

Năm 2018, Liên minh HTX tỉnh Hải Dương xác định các nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục tổ chức triển khai học tập và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ thành viên HTX và nhân dân về Luật HTX 2012, Luật lao động, Luật BHXH, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Tăng cường tập huấn cán bộ HTX theo kế hoạch đã đề ra.Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nghị quyết Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam và Đại hội V Liên minh HTX tỉnh; đẩy mạnh triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016.Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế tập thể đặc biệt là chương trình đề án thực hiện Quyết định 2261 của Thủ tướng Chính phủ và đề án: “phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025”do Liên minh HTX tỉnh xây dựng; chú trọngcủng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình HTX trong nông nghiệp, nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trong xây dựng NTM. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX và nguồn nhân lực trong khu vực kinh tế tập thể, triển khai giải ngân thực hiện có hiệu quả các dự án vay vốn hỗ trợ HTX.  Triển khai xây dựng 7 - 8 mô hình HTX kiểu mới, trong đó có 6 - 7 mô hình liên kết chuỗi giá trị.

Hải Ninh

Tin khác

Xây dựng kịch bản đối phó khi dịch bùng phát trên diện rộng trong ngày bầu cử (12/05/2021)

Trưng bày chuyên đề “Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp - Ngày hội toàn dân”. (12/05/2021)

Hải Dương sẽ đầu tư nâng công suất xét nghiệm SARS-CoV-2 lên 10.000 mẫu/ngày (11/05/2021)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử số 01, 02, 03, 04 (10/05/2021)

Xây dựng kịch bản tổ chức bầu cử trong tình huống dịch bùng phát (10/05/2021)

Chọn cán bộ ‘tài đức vẹn tròn’: Cần lá phiếu tín nhiệm từ lòng dân! (06/05/2021)

Công điện hỏa tốc về quy định cách ly tập trung phòng chống COVID-19 (05/05/2021)

TP.Hải Dương tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm phòng chống dịch Covid-19 (05/05/2021)

Tất cả bệnh nhân Covid-19 của Hải Dương đều đã xuất viện (04/05/2021)

Bộ Y tế đề nghị khẩn cấp kéo dài thời gian cách ly tập trung (04/05/2021)

Lời kể của người lái chiếc xe vận tải đầu tiên vào Dinh Độc Lập ngày 30.4.1975 (29/04/2021)

Giải phóng Trường Sa: Bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền Tổ quốc (29/04/2021)

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng Việt Nam và quê hương Hải Dương” (27/04/2021)

Giải quyết đơn thư, ý kiến cử tri ngay từ cơ sở (16/04/2021)

Sớm triển khai dự án camera tập trung để xây dựng các đô thị thông minh, hiện đại (16/04/2021)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912