Xây dựng mô hình chăn nuôi gà tập trung theo quy trình VietGAHP trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

03:20 | 29/10/2015

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tên Báo cáo KQNC*: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà tập trung theo quy trình  VietGAHP trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Cấp quản...

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống hoa Cẩm chướng Đài Loan nhập nội và nhân rộng mô hình trồng hoa Đồng tiền trên địa bàn tỉnh Hải Dương

02:51 | 29/10/2015

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tên Báo cáo KQNC*: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống hoa Cẩm chướng Đài Loan nhập nội và nhân rộng mô hình trồng hoa Đồng tiền trên địa bàn...

Xây dựng mô hình nuôi gà tây mới (Huba) ở một số địa phương của tỉnh Hải Dương

02:44 | 29/10/2015

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tên Báo cáo KQNC*: Xây dựng mô hình nuôi gà tây mới (Huba) ở một số địa phương của tỉnh Hải Dương Cấp quản lý đề tài*: Nhà...

Xây dựng mô hình nuôi gà Mía lai tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương

02:40 | 29/10/2015

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tên Báo cáo KQNC*:Xây dựng mô hình nuôi gà Mía lai tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương Cấp quản lý đề tài*:   ¨...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912