Một số yêu cầu sản xuất cây vụ đông ở Hải Dương

Một số yêu cầu sản xuất cây vụ đông ở Hải Dương

00:28 | 30/07/2018

Vụ đông năm 2017 hầu hết các cây trồng cho năng suất, sản lượng cao hơn cùng kỳ năm trước (CKNT) từ 10 - 15%, tiêu thụ thuận lợi, giá

...

Hiệu quả chăn nuôi hai giống gia cầm mới

Hiệu quả chăn nuôi hai giống gia cầm mới

00:26 | 30/07/2018

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương những năm gần đây đã hình thành mô hình nuôi gia cầm tập trung theo quy mô trang trại

...

Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng, kháng bạc lá N20 tại Hải Dương

04:04 | 04/04/2016

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tên Báo cáo KQNC: Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng, kháng bạc lá N20 tại Hải Dương. Cấp quản lý đề tài:   ¨Nhà

...

Xây dựng mô hình duy trì lưu giữ và phát triển Hoa Lan trên địa bàn tỉnh Hải Dương

07:18 | 11/01/2016

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Tên Báo cáo kết quả nghiên cứu*: “Xây dựng mô hình duy trì lưu giữ và phát triển Hoa Lan trên địa bàn tỉnh Hải Dương”...

Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh ..

06:39 | 11/01/2016

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Báo cáo KQNC: “Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh nhân tạo trên địa bàn tỉnh Hải...

Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh ..

06:39 | 11/01/2016

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Báo cáo KQNC: “Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh nhân tạo trên địa bàn tỉnh Hải...

Xây dựng mô hình trình diễn trồng giống ngô lai F1 ADI 600 theo phương pháp làm đất tối thiểu...

01:11 | 07/01/2016

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Tên Báo cáo KQNC*: Xây dựng mô hình trình diễn trồng giống ngô lai F1 ADI 600 theo phương pháp làm đất tối thiểu kết hợp đặt bầu chỉnh tán...

Xây dựng mô hình dâu lai F1-VH15, F1-VH17 phục vụ nuôi tằm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh..

01:06 | 07/01/2016

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Tên Báo cáo KQNC*: Xây dựng mô hình dâu lai F1-VH15, F1-VH17 phục vụ nuôi tằm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương   Cấp quản...

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chiên (Bagarius yarrelli Sykes, 1941) quy mô nông hộ

01:03 | 07/01/2016

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tên Báo cáo KQNC*: Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chiên (Bagarius yarrelli Sykes, 1941) quy mô nông hộ   Cấp quản lý đề tài*:...

Lựa chọn một số giống lúa mới chất lượng có đặc tính thơm chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá và rầy nâu

03:42 | 06/01/2016

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Tên Báo cáo KQNC: “Lựa chọn một số giống lúa mới chất lượng có đặc tính thơm chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá và rầy nâu để bổ sung vào cơ cấu...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912