Các biểu mẫu 2018-08-03 07:33:43

Danh mục biểu mẫu xây dựng hồ sơ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bao gồm:

- Mẫu thuyết minh nhiệm vụ:
 
Một số văn bản hiện hành khác áp dụng trong quá trình xây dựng nhiệm vụ:
- Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành “Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.
- Thông tư Liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
- Thông tư Liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
Chi tiết xin liên hệ:
Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.
Số 209 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
ĐT: 0220.3892.430.

Tin khác

Nghị định 108/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành (16/09/2020)

Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (16/09/2020)

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018 (09/09/2020)

Thông tư số 24/2020/TT-BCA của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi toàn quốc (09/09/2020)

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (09/09/2020)

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về công tác văn thư (08/09/2020)

Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ (08/09/2020)

Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa (04/09/2020)

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (04/09/2020)

Nghị định số 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 (03/09/2020)

Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 20/01/2020 (03/09/2020)

Các biểu mẫu báo cáo nhiệm vụ KHCN (04/03/2019)

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (28/06/2018)

Quyết định số 1509/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hải Dương (22/05/2017)

Mẫu đăng ký lưu giữ kết quả nghiên cứu (22/06/2016)

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 29804486
Đang trực tuyến: 150

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912