Đăng ký, lưu giữ nhiệm vụ, đề tài, dự án KHCN 2016-09-19 09:11:39

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHCN ĐÃ NGHIỆM THU VÀ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU GIỮ NĂM 2016  

1. Tên đề tài/Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi trồng thuỷ sản theo hướng an toàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương        

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm ứng dụng TBKH

- Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Thị Hương    

- Năm thực hiện: 2012-2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập Báo cáo kết quả nghiên cứu.

2. Tên đề tài/ Dự án: Mở rộng mô hình ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa trên cánh đồng mẫu lớn tại huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Miện

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Thị Nhung 

- Năm thực hiện: 2014-2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

3. Tên đề tài/Dự án: Nhân rộng mô hình vùng sản xuất rau màu hàng hoá tập trung trên địa bàn  huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội Nông dân huyện Gia Lộc- Hải Dương       

- Chủ nhiệm đề tài: CN. Vũ Thị Hải Hậu  

- Năm thực hiện: 2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

4. Tên đề tài/Dự án: Xây dựng mô hình nuôi gà Ri vàng rơm thương phẩm trên địa bàn Thị xã Chí  Linh, tỉnh Hải Dương      

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội Nông dân tỉnh Hải Dương      

- Chủ nhiệm đề tài: CN. Cao Tiến Tuấn    

- Năm thực hiện: 2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

5. Tên đề tài/Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển sản xuất lúa hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm ứng dụng TBKH

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thị Hồng Thủy

- Năm thực hiện: 2012-2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

6. Tên đề tài/Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống cà chua VT5 và VT10 trong vụ đông sớm, đông chính vụ tại Hải Dương  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 

- Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đoàn Xuân Cảnh

- Năm thực hiện: 2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

7. Tên đề tài/Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin số hóa hồ sơ người có công phục vụ công tác quản lý nhà nước tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội        

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Văn Bản     

- Năm thực hiện: 2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật – Công nghệ

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

8. Tên đề tài/Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất rau quả tươi an toàn (VietGAP) theo liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm   

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sả

- Chủ nhiệm đề tài:TS. Lê Đình Sơn

- Năm thực hiện: 2014-2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

9. Tên đề tài/Dự án: Xây dựng mô hình trồng dưa Kim Cô Nương và NH-2798 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng TBKH         

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Vũ Văn Tân         

- Năm thực hiện: 2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

10. Tên đề tài/Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh một số giống cây ăn quả năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương      

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm ứng dụng TBKH          

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thế Vin  

- Năm thực hiện: 2012-2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

11. Tên đề tài/Dự án: Nghiên cứu phát triển sản xuất giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao Hương cốm 4 tại tỉnh Hải Dương     

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng-Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Mười       

- Năm thực hiện: 2014-2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

12. Tên đề tài/Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng TBKT nuôi lợn nái dòng VCN21, VCN22 nhằm tăng năng suất, chất lượng thịt  trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Hảo 

- Năm thực hiện: 2014-2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

13. Tên đề tài/Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương        

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm ứng dụng TBKH

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Cao Đam

- Năm thực hiện: 2012-2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

14. Tên đề tài/Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa chất lượng mới Thuần Việt 1 để bổ sung vào cơ cấu mùa vụ của tỉnh.    

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương    

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Phú  

- Năm thực hiện:  2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

15. Tên đề tài/Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa chất lượng Sơn Lâm 2 và AIQ1102 tại tỉnh Hải Dương     

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm        

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Sĩ Tiến      

- Năm thực hiện: 2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

16. Tên đề tài/Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất cây rau màu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hải Dương   

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm ứng dụng TBKH

- Chủ nhiệm đề tài: NCV. Phạm Thị Hải Hà       

- Năm thực hiện: 2012-2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

17. Tên đề tài/Dự án: Nghiên cứu phục tráng và phát triển cây bưởi đào tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương    

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Thực nghiệm và Đào tào nghề, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội      

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mai Thơm        

- Năm thực hiện: 2014-2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

18. Tên đề tài/Dự án: Phát triển mô hình “Công sở điện tử” tại một số cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện:  Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Cao Thắng      

- Năm thực hiện: 2014-2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Công nghệ

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

19. Tên đề tài/Dự án: Sản xuất thử và phát triển giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt Gia Lộc 105 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.       

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm        

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Miền         

- Năm thực hiện: 2014-2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

20. Tên đề tài/Dự án: Ứng dụng sinh học phân tử (phản ứng chuỗi polymerase - PCR) trong chẩn đoán và điều trị viêm dạ dày ở bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện:Bệnh viện đa khoa tỉnh        

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Phượng     

- Năm thực hiện: 2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Y dược

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

21. Tên đề tài/Dự án: Xây dựng mô hình trình diễn giống lúa Bắc thơm 9 trên địa bàn tỉnh Hải Dương        

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng Hải Dương- - Chủ nhiệm đề tài:KS. Hoàng Minh Tú

- Năm thực hiện: 2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

22. Tên đề tài/Dự án: Xây dựng mô hình tăng cường cung cấp thông tin khoa học, công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương        

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Thông tin KHCN & Tin học Hải Dương - - Chủ nhiệm đề tài: CN Nguyễn Xuân Dương 

- Năm thực hiện: 2012-2015

- Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Công nghệ

- Biểu nhập tin Báo cáo kết quả nghiên cứu.

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912