Đăng ký, lưu giữ nhiệm vụ, đề tài, dự án KHCN 2016-01-13 07:50:56

DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ KHCN ĐANG TIẾN HÀNH NĂM 2015 SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1- Tên đề tài/ Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin số hóa hồ sơ người có công phục vụ công tác quản lý nhà nước tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đơn vị Chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Văn Bản Lĩnh vực nghiên cứu:KH Công nghệ   2- Tên đề tài/ Dự án: Phát triển mô hình “Công sở điện tử” tại một số cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương  Đơn vị Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Cao Thắng Lĩnh vực nghiên cứu: KH Công nghệ 

3- Tên đề tài/ Dự án: Xây dựng mô hình trình diễn giống lúa Bắc thơm 9 trên địa bàn tỉnh Hải DươngDương  

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng Hải Dương

Chủ nhiệm đề tài:KS. Hoàng Minh Tú

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

4- Tên đề tài/ Dự án:Xây dựng mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt chất lượng cao phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương

 Đơn vị Chủ trì thực hiện:Trung tâm tư vấn bồi dưỡng và PTKHCN tỉnh Hải Dương

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Thái

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

5- Tên đề tài/ Dự án:Nghiên cứu phục tráng và phát triển cây bưởi đào tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Trung tâm Thực nghiệm và Đào tào nghề, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mai Thơm

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

6- Tên đề tài/ Dự án:Tiếp nhận kỹ thuật  sản xuất giống cá chép V1 có giá trị kinh tế cao  trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Công ty TNHH MTV giống cây trồng Hải Dương

Chủ nhiệm đề tài:KS. Đào Văn Thượng

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

7- Tên đề tài/ Dự án:Sản xuất thử và phát triển giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt Gia Lộc 105 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển lúa thuần, Viện  Cây lương thực và Cây thực phẩm

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Miền

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

8- Tên đề tài/ Dự án: Nghiên cứu phát triển sản xuất giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao Hương cốm 4 tại tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng-Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Mười

Lĩnh vực nghiên cứu: KH Nông nghiệp

 

9- Tên đề tài/ Dự án:Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa chất lượng Sơn Lâm 2 và AIQ1102 tại tỉnh Hải Dương  Đơn vị Chủ trì thực hiện:Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩmChủ nhiệm đề tài:TS. Hoàng Sĩ Tiến

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

10- Tên đề tài/ Dự án:Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa chất lượng mới Thuần Việt 1 để bổ sung vào cơ cấu mùa vụ của tỉnh.

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Phú

Lĩnh vực nghiên cứu: KH Nông nghiệp

 

11- Tên đề tài/ Dự án:Xây dựng và phát triển mô hình nuôi lợn thịt chất lượng cao từ các tổ hợp lai giữa nái F1(YMC), F1(YMS) với đực PiDu25 và PiDu50 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Trung tâm  giống gia súc Hải Dương  

Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Văn Định

Lĩnh vực nghiên cứu: KH Nông nghiệp

12- Tên đề tài/ Dự án:Xây dựng mô hình sản xuất giống cà chua VT5 và VT10 trong vụ đông sớm, đông chính vụ tại Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Chủ nhiệm đề tài : Ths. Đoàn Xuân Cảnh

Lĩnh vực nghiên cứu: KH Nông nghiệp

 

13- Tên đề tài/ Dự án:Xây dựng mô hình nuôi gà Ri vàng rơm thương phẩm trên địa bàn Thị xã Chí  Linh, tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Hội Nông dân tỉnh Hải Dương

Chủ nhiệm đề tài :CN. Cao Tiến Tuấn

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

14- Tên đề tài/ Dự án:Ứng dụng kỹ thuật tiến bộ xây dựng vùng sản xuất thủy sản hàng hóa tập trung tại huyện Gia Lộc

Đơn vị Chủ trì thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Gia Lộc

Chủ nhiệm đề tài :Ths. Đỗ Văn Sáng

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

15- Tên đề tài/ Dự án: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu và hướng dẫn giảng dạy Ngữ văn địa phương phục vụ trong các trường Trung học cơ sở tỉnh Hải Dương.

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương

Chủ nhiệm đề tài :Ths. Nguyễn Thị Tiến

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Giáo dục

 

16- Tên đề tài/ Dự án: Mở rộng mô hình ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa trên cánh đồng mẫu lớn tại huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Miện

Chủ nhiệm đề tài :KS. Phạm Thị Nhung

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

17- Tên đề tài/ Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng TBKT nuôi lợn nái dòng VCN21, VCN22 nhằm tăng năng suất, chất lượng thịt  trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương

Chủ nhiệm đề tài Ths. Nguyễn Thị Hảo

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

18- Tên đề tài/ Dự án: Hoàn thiện mô hình dạy, học và nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn và năng lực ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Trường Đại học Hải Dương

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Đức Bình

Lĩnh vực nghiên cứu: KH Giáo dục

 

19- Tên đề tài/ Dự án: Nghiên cứu, áp dụng dạy học, kiểm tra đánh giá ở cấp THCS theo hướng tiếp cận PISA để phát triển năng lực cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Hội đồng khoa học trường Cao đẳng Hải Dương

Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Thị Hồng Gấm

 Lĩnh vực nghiên cứu: KH Xã hội

 

20- Tên đề tài/ Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất rau quả tươi an toàn (VietGAP) theo liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm

Đơn vị Chủ trì thực hiện: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đình Sơn

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

21- Tên đề tài/ Dự án: Nhân rộng mô hình vùng sản xuất rau màu hàng hoá tập trung trên địa bàn  huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Hội Nông dân huyện Gia Lộc- Hải Dương

Chủ nhiệm đề tài:CN. Vũ Thị Hải Hậu

 Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

22- Tên đề tài/ Dự án: Sản xuất một số giống gà chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nuôi thương phẩm “Gà đồi Chí Linh”.

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh - tỉnh Hải Dương

Chủ nhiệm đề tài:KS. Nguyễn Phúc Thịnh

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

23- Tên đề tài/ Dự án: Hoàn thiện quy trình và phác đồ điều trị phòng lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con ở các thai phụ có tải lượng virus máu cao tại Bệnh viện phụ sản Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Chủ nhiệm đề tài:Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Y Dược 

 

24- Tên đề tài/ Dự án:Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Ban tuyên giáo Tỉnh

Chủ nhiệm đề tài:Ths. Phạm Xuân Thăng

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nhân văn

 

25- Tên đề tài/ Dự án:Xây dựng mô hình tăng cường cung cấp thông tin khoa học, công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiệnTrung tâm TT KHCN& TH

 Chủ nhiệm đề tài:CN Nguyễn Xuân Dương

 Lĩnh vực nghiên cứu:KH Công nghệ

 

26- Tên đề tài/ Dự án:Xây dựng mô hình trồng dưa Kim Cô Nương và NH-2798 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Trung tâm Ứng dụng TBKH

Chủ nhiệm đề tài:KS. Phạm Thị Hải Hà

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

27- Tên đề tài/ Dự án:Sản xuất thử và trình diễn giống lúa mới Đột biến tám xoan Hải Dương, siêu lúa TL12 có khả năng chống chịu sâu bệnh cho hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương”

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Công ty TNHH MTV giống cây trồng Hải Dương 

Chủ nhiệm đề tài:KS. Trịnh Huy Đang

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

28- Tên đề tài/ Dự án: Nghiên cứu xây dựng mô hình sản phẩm du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Sở Văn hóa, TT & Du lịch

Chủ nhiệm đề tài:Ths. Lương Văn Cầu

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Xã hội

 

29- Tên đề tài/ Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh một số giống cây ăn quả năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Trung tâm ứng dụng TBKH

Chủ nhiệm đề tài:KS. Nguyễn Thế Vin

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

30- Tên đề tài/ Dự án:Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi trồng thuỷ sản theo hướng an toàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Trung tâm ứng dụng TBKH

Chủ nhiệm đề tài:Ths. Vũ Thị Hương

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

31- Tên đề tài/ Dự án:Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất cây rau màu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Trung tâm ứng dụng TBKH

Chủ nhiệm đề tài:KS. Phạm Thị Hải Hà

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

32- Tên đề tài/ Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 Đơn vị Chủ trì thực hiện:Trung tâm ứng dụng TBKH

Chủ nhiệm đề tài:KS. Nguyễn Cao Đam

Lĩnh vực nghiên cứu:KH Nông nghiệp

 

33- Tên đề tài/ Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển sản xuất lúa hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đơn vị Chủ trì thực hiện: Trung tâm ứng dụng TBKH

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thị Hồng Thủy

Lĩnh vực nghiên cứu: KH Nông nghiệp

 

34- Tên đề tài/ Dự án:  Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 – 2020 (năm 2015)

Đơn vị Chủ trì thực hiện: Chi Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chủ nhiệm đề tài:KS. Trịnh Đăng Hoàn

Lĩnh vực nghiên cứu: KH Xã hội

35- Tên đề tài/ Dự án:  Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp giai đoạn 2011-2015 (năm 2015)

Đơn vị Chủ trì thực hiện:Sở Khoa học& Công nghệ

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Văn Lương

Lĩnh vực nghiên cứu::KH Công nghệ

 

36- Tên đề tài/ Dự án:  Ứng dụng sinh học phân tử (phản ứng chuỗi polymerase - PCR) trong chẩn đoán và điều trị viêm dạ dày ở bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị Chủ trì thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Phượng

Lĩnh vực nghiên cứu::KH Y Dược

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912