Tin KT-KHCN-MT (số 1-2017) 0000-00-00 00:00:00

Năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất cam và ổi an toàn theo quy trình VietGAP tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Mô hình được thực hiện với diện tích 50 ha ổi tại xã Hiệp Lực (Ninh Giang) và xã Liên Mạc (Thanh Hà) và 20 ha ổi tại xã Thất Hùng (Kinh Môn) và phường Bến Tắm (TX.Chí Linh).

Cây ổi được trồng theo quy trình VietGAP đạt năng suất 35 tấn/ha, tương đương năng suất của vùng sản xuất đại trà. Sản phẩm ổi VietGAP có giá bán trung bình 9.000 đồng/kg, cao hơn so với ổi trồng đại trà khoảng 10%. Tổng sản lượng 50 ha sản xuất theo VietGAP ước đạt 1.750 tấn, giá trị ước đạt 300 triệu đồng/ha. Cây cam được trồng theo quy trình VietGAP đạt năng suất 20 - 25 tấn/ha, giá bán cam trung bình đạt 35.000 đồng/kg, cao hơn so với đại trà khoảng 15%; ước tính giá trị của cây cam trồng theo quy trình VietGAP đạt 800 - 900 triệu đồng/ha.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho diện tích trồng cam, ổi tại 4 địa phương tham gia mô hình.

Tin của Nguyễn Thị Ánh

Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 1 ra tháng 2 năm 2017

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912