Những vấn đề chung (số 1-2017) 0000-00-00 00:00:00

I. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 Năm 2016 các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khá toàn diện, đã đạt và vượt 11/15 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,9% so với năm trước.

Nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được triển khai quyết liệt và đạt kết quả bước đầu. Sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa thể thao, thông tin và truyền thông tiếp tục phát triển và có tiến bộ trên một số mặt. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện tốt; đời sống, việc làm của nhân dân cơ bản ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, một số vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết. Quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố. Công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã thành công tốt đẹp

II. Mục tiêu chủ yếu năm 2017

1. Các chỉ tiêu kinh tế

* Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) từ  8,5% trở lên.

* Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh so với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 39%.

* Giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 15% so với năm 2015.

* Thu ngân sách nội địa đạt 8.050 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 600 tỷ đồng.

* Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 130 triệu đồng.

* Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí nông thôn mới đến cuối năm đạt 35%.

2. Các chỉ tiêu xã hội

* Giải quyết việclàm mới cho 3,4 vạn lao động.

* Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, trong đó có chứng chỉ đạt 25%.

* Tỷ lệ giường bệnh/1 vạn dân đến cuối năm 2016 đạt 24,4 giường.

* Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến cuối năm 2016 giảm xuống còn 11,5%.

 * Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5% trở lên so với năm 2015.

* Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến cuối năm 2016 đạt 78,8%.

* Tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đến cuối năm 2016 đạt 80%.

3. Các chỉ tiêu về môi trường

* Tỷ lệ hộ dân được sử dụng được sử dụng nước sạch đến cuối năm 2016 đạt 88%.

* Tỷ lệ chất thải rắn đô thị thu gom, xử lý đến cuối năm 2016 đạt trên 80%.

 

(Trích Nghị quyết số 23/2016/NQ - HĐND  ra ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 1 ra tháng 2 năm 2017

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912