Tổ chức Đảng 0000-00-00 00:00:00

Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 32-QĐ/ĐU ngày 29/01/2019 trên cơ sở sáp nhập 2 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng và Chi bộ Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học với tổng số 20 đảng viên. Hiện nay, Chi bộ có 17 đảng viên chính thức, trong đó 9 đảng viên nữ. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng theo hướng dẫn của Đảng ủy Sở. Trong sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ được coi trọng.Đổi mới tác phong, lề lối làm việc đem lại hiệu quả, năng suất lao động và tiết kiệm thời gian, kinh phí cũng như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong sinh hoạt đảng, từng bước cải tiến nội dung và phương pháp sinh hoạt hàng tháng, tổ chức một số buổi sinh hoạt theo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng bộ, cơ quan và tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Trung tâm đã xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương. Biên tập, xuất bản và phát hành được 15 số Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương với số lượng 30.000 cuốn, mỗi số 2.000 cuốn, với 232 bài, 142 tin, 275 ảnh, 18 bài thơ, 10 tranh vui, 15 câu đối được đăng tải trên Tạp chí. Các tin, bài đăng trên Tạp chí đã phản ánh kịp thời các hoạt động khoa học và công nghệ, các sự kiện kinh tế - xã hội và tình hình sản xuất, đời sống trên địa bàn tỉnh.

Thư viện và cung cấp thông tin KHCN tiếp nhận và lưu trữ trên 60 báo cáo công trình KHCN và trên 120 thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, trên 2.000 tài liệu lịch sử của Sở và các đơn vị trực thuộc (bản cứng). Quản lý trên 3.000 đầu sách chuyên ngành phục vụ nhu cầu đọc, tra cứu thông tin KHCN của của cán bộ quản lý nhà nước và các cá nhân, tổ chức nghiên cứu. Tổng hợp được 300 bản ghi thông tin liên quan đến nội dung đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm phục vụ Hội đồng thẩm định, tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh.

Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ thu thập,phân loại, lập hồ sơ lưu giữ trên 2000 văn bản lịch sử của cơ quan, của Sở và các đơn vị trực thuộc. Xử lý, số hóa trên 8.000 trang văn bản từ bản giấy in sang bản điện tử PDF sáng kiến cấp tỉnh và báo cáo đề tài năm 2017, 2018.Thu thập 100 bản ghi bằng hình ảnh, 500 ảnh các sự kiện khoa học và công nghệ về hoạt động của các công trình khoa học, hội thảo khoa học và các hoạt động khác của Sở Khoa học và Công nghệ, lưu giữ tư liệu hình ảnh dạng Video Clip. Biên tập, xây dựng trên 40 tin bài dưới dạng video clip tuyên truyền trên website của Sở Khoa học và Công nghệ.

Thống kê khoa học và công nghệ tổ chức 03 cuộc điều tra thống kê theo kế hoạch, với quy mô điều tra 180 đơn vị/cuộc, số phiếu  điều tra là 455 phiếu/cuộc, nội dung điều tra: số tổ chức khoa học và công nghệ, số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ, chi cho khoa học và công nghệ, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.Phối hợp với Cục thông tin KHCN Quốc gia tổ chức 03 cuộcđiều tra thống kê do Bộ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (35 đơn vị); điều tra nhận thức công chúng về KH&CN (51 đối tượng); điều tra tiềm lực KH&CN tại 27 đơn vị. Hàng năm, tổ chức thu thập chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh về Cục Thống kê theo đúng quy định về các nội dung: Số tổ chức KH&CN, chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Quản trị mạng và duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ đảm bảohệ thống máy chủ của Sở Khoa học và Công nghệ không bị hacker tấn công hoặc bị virus xâm nhập.Công tác bảo mật đảm bảo an toàn an ninh thông tin được thực hiện tốt.Quản trị và vận hành trang thông tin điện tử của Sở KH&CN và các chuyên trang Thương hiệu và Doanh nghiệp, Nông nghiệp, Nếp cái hoa vàng Kinh Môn Hải Dương, tiết kiệm năng lượng luôn hoạt động ổn định và an toàn thông tin với1.592 tin, bài, ảnh, video được đăng tải, 16.100 lượt người truy cập, những ngày cao điểm lên tới 1.500 lượt người truy cập. Cung cấp tin, bài giới thiệu về các quy trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, bảo quản, chế biến lương thực, thực phẩm, kiến thức làng nghề phục vụ nhu cầu cung cấp thông tin về khoa học và công nghệ cho nhân dân trong tỉnh cũng như bạn đọc trong và ngoài nước.

Đăng ký, lưu giữ kết quả nhiệm vụ khoa học thu thập, lưu giữ, đăng ký và công bố kết quả 59 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đảm bảo quy định Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời đăng tải thông tin công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương và Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ theo đúng quy định. Các sản phẩm đã được lưu giữ tại Thư viện khoa học và công nghệ của Sở.

Thực hiện Dự án:“Nhân rộng mô hình cung cấp thông tin KHCN phục vụ phát triển nông sản hàng hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới” được triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ, chi tiêu kinh phí của dự án đảm bảo chế độ hiện hành, không gây thất thoát, lãng phí. Thành lập được 40 tổ Truyền thông thông tin khoa học tại 40 xã tham gia dự án. Xây dựng 29 số thuộc Chuyên mục khoa học và công nghệ với phát triển nông nghiệp phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương. Sưu tầm, biên tập, cung cấp 500 bản ghi gửi cho các xã tham gia mô hình tuyên truyền, 01 lần/tháng,các thông tin khoa học công nghệ được chọn lọc phù hợp với đặc thù từng địa phương.

Dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm thực hiện tốt công tác giữ chuẩn các thiết bị đo lường, thử nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước. Các thiết bị chuẩn đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục. Kiểm định, hiệu chuẩn 113.656 thiết bị, trong đó công tơ điện 88.893 công tơ 1 pha; 24.763 công tơ 3 pha; kiểm định khối lượng 3.008 cái;áp kế 988 chiếc; huyết áp kế 1.597 chiếc; đồng hồ nước lạnh 8.521 chiếc; Taximet 1.646 chiếc; điện tim 62 chiếc, điện não 01 chiếc; 20 thiết bị Xquang y tế. Thử nghiệm 1.290 mẫu gồm xi măng, gạch các loại,bê tông, thép xây dựng, thiết kế cấp phối, cát các loại, đá các loại, xác định độ mịn xi măng, kiểm tracường độ bê tông bằng phương pháp súng bật nẩy, khoan bê tông tại hiện trường.Kiểm tra, lắp đặt 3.164 thiết bị gồm cột chống sét,hệ thống chống sét, giàn nén, xác định sai số phương tiện đo,xác nhận khối lượng kim cương: 1.049 biên bản, chỉ tiêu hóa SO3, XQ, điện tim, CT, thước cặp…các loại; đo kiểm xạ 47 phòng đặt thiết bị X quang; thực hiện 20 số hợp đồng tư vấn trong lĩnh vực đo lường, an toàn bức xạ hạt nhân,..

Thực hiện trên 100 hợp đồng xây dựng băng hình tuyên truyền kết quả hoạt động nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, xây dựng phóng sự, tọa đàm về sở hữu trí tuệ, năng suất chất lượng phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình, website Sở Khoa học và Công nghệ. Thực hiện trên 150 hợp đồng tư vấn đấu thầu, giám sát nghiệm thu thiết bị, tư vấn cấp phép về an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ.

Hàng năm chi bộ xây dựng kế hoạch tự kiểm tra đảng viên trong Chi bộ theo hướng dẫn của UBKT Đảng ủy Sở. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã thực hiện 05 cuộc kiểm tra đối với 10 đảng viên trong Chi bộ. Kết quả kiểm tra không có đảng viên nào mắc khuyết điểm, 100% đảng viên không vi phạm tư cách, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp uỷ cơ sở nơi cư trú. Chi bộ đã phối hợp tốt với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hàng năm. Qua kết quả kiểm tra giám sát Chi bộ không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và những điều cấm đảng viên không được làm; Nhận diện 27 biểu hiện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng các biểu hiện cụ thể.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học tiếp tụcphát triển hoạt động về lĩnh vực đo lường, thử nghiệm và thông tin khoa học cho giai đoạn tới. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của dịch vụ kiểm định, thử nghiệm với địa phương có vai trò ngày càng cao trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động về tiêu chuẩn, chất lượng. Nhu cầu về đảm bảo đo lường trong thương mại, giao nhận hàng hóa, trong quản lý thị trường và xuất nhập khẩu ngày càng cao; Hoạt động thử nghiệm, phê duyệt mẫu phương tiện thực hiện bài bản phù hợp với thông lệ quốc tế.Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi viên chức, đảng viên, quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong thời kỳ tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Vừa qua, Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, kết quả đồng chí Phạm Thị Huệ tái cử chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Hoài Văn tái cử chức Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Hải Ninh

 

 

 

Tin khác

Sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay (05/05/2021)

Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (27/04/2021)

​Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (29/03/2021)

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội (18/03/2021)

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 110 năm ngày sinh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị (05/03/2021)

Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, truyền thống quý báu của dân tộc ta (03/02/2021)

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp - Thông qua Nghị quyết Đại hội (01/02/2021)

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (01/02/2021)

Đồng chí Phạm Văn Mạnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17/07/2020)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương: Nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng (17/07/2020)

Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp (18/03/2020)

Chi bộ Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khảo nghiệm giống: Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống (12/03/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ: học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII (04/09/2018)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành (10/07/2018)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V (14/09/2017)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.