Tổ chức Đảng 2015-05-12 09:38:06

       Sáng ngày 12/5/2015, Sở Khoa học và Công nghệ nghệ tỉnh Hải Dương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương. Tham dự đại hội có 58 đảng viên sinh hoạt ở 6 chi bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã quan tâm giáo dục đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính tiền phong gương mẫu, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, không ngừng trau dồi lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Triển khai đến từng chi bộ, đảng viên Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI. Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của TW Đảng, của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Công tác lãnh đạo tư tưởng và giáo dục chính trị đã làm chuyển biến tích cực các mặt hoạt động của Đảng bộ và cơ quan, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan và các đoàn thể vững mạnh.
Trong 5 năm có 145 công trình khoa học và công nghệ được thực hiện với kinh phí là hơn 87,3 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng chiếm 86%; tỷ lệ các công trình phát huy tác dụng tốt đạt trên 93%. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đều có giá trị ứng dụng trong sản xuất và đời sống; hiệu quả thể hiện khá rõ trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, nhiều biện pháp canh tác tiến bộ, giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng tốt được nghiên cứu, khảo nghiệm và nhân rộng. Một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã góp phần tích cực tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường, phát triển công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; đề xuất các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá trên địa bàn tỉnh.
Sở cũng đã phối hợp với một số cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn cho 2.400 lượt người về sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ hạt nhân; tư vấn cho trên 500 doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ. Đến nay có 950 nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp; tổ chức cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia các hội chợ Techmart và hội chợ Agro Việt để quảng bá thương hiệu, sản phẩm. Tổ chức tập huấn công tác sáng kiến cho 100 người của ngành giáo dục và đào tạo; tổ chức thẩm định, công nhận 132 sáng kiến cấp tỉnh của ngành giáo dục và đào tạo và 6 sáng kiến của Trường Đại học Hải Dương.Tuyên truyền về quản lý và đôn đốc bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân cho các cơ sở y tế, doanh nghiệp công nghiệp có sử dụng chất phóng xạ trên địa bàn tỉnh; tư vấn, hướng dẫn cho 100 lượt doanh nghiệp, cơ sở sử dụng thiết bị X-quang, nguồn phóng xạ làm thủ tục cấp phép. Thẩm định và cấp giấy phép cho 65 cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X-quang trong chuẩn đoán hình ảnh trên địa bàn tỉnh.
Tiếp nhận 120 bộ hồ sơ công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, 30 hồ sơ công bố hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, 9 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, hướng dẫn các cơ sở công bố 216 tiêu chuẩn áp dụng. Tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng Việt Nam, kết quả có 5 doanh nghiệp trao giải bạc, 2 doanh nghiệp trao giải vàng. Tham gia 159 buổi xác định chất lượng còn lại của các loại tài sản phục vụ thanh lý tài sản, tố tụng hình sự. Giải quyết khiếu nại 37 vụ về đồng hồ điện, 16 vụ về đồng hồ đo nước lạnh giữa các hộ sử dụng với các cơ sở kinh doanh. Kiểm định, hiệu chuẩn 167.133 phương tiện đo; thử nghiệm 3.315 mẫu các loại; thực hiện dịch vụ xác nhận khối lượng kim cương, kiểm tra và cấp giấy kết quả đo cho 52 hệ thống chống sét, 434 điểm tiếp địa. Tiến hành 34 cuộc thanh tra định kỳ, thanh tra diện rộng và đột xuất về đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp, an toàn bức xạ hạt nhân tại 454 cơ sở và doanh nghiệp, xử lý vi phạm hành chính 33 cơ sở, doanh nghiệp với tổng số tiền phạt nộp Kho bạc nhà nước tỉnh hơn 113,1 triệu đồng. Kiểm tra 14 cuộc tại 652 cơ sở, doanh nghiệp về đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm...Kiểm tra đôn đốc việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 theo mô hình khung ở 44 cơ quan quản lý hành chính nhà nước của tỉnh.
  Xuất bản và phát hành 38 số Bản tin Kinh tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường với số lượng 5.700 bản. Xuất bản 30 số Tạp chí Khoa học và Công nghệ với 60.000 bản. Các tin, bài phản ánh kết quả áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong sản xuất, đời sống và xã hội, góp phần nâng cao kiến thức và nhận thức cho đông đảo quần chúng nhân dân về khoa học và công nghệ. Duy trì Trang thông tin điện tử Sở và một số Chuyên trang. Đăng tải trên 10.000 tin bài, ảnh, phóng sự, phim khoa học trên Trang thông tin của Sở và đến nay đã có gần 10 triệu lượt người truy cập. Lưu giữ kết quả trên 150 công trình khoa học và công nghệ từ năm 2010 - 2014. Thực hiện 24 chuyên mục sở hữu trí tuệ phát sóng trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh. Triển khai điều tra Thống kê khoa học và công nghệ trên 200 lượt đơn vị có sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học. Tổ chức đào tạo 21 lớp kiến thức tin học văn phòng, khai thác, sử dụng Internet cho 525 lượt học viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp chứng chỉ B tin học ứng dụng và thực hiện 200 hợp đồng dịch vụ tư vấn theo chức năng, nhiệm vụ.
Trong 5 năm qua, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học đã thực hiện 4 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi Xây dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao theo quy mô công nghiệp tại Hải Dương; Ứng dụng tiến bộ khoa học nhân rộng mô hình sản xuất cá Lăng Chấm thương phẩm; Ứng dụng công nghệ sinh họcsản xuất chế phẩm xử lý đáy ao nuôi thủy sản (BIOF) quy mô hộ gia đình từ nguồn phân thải chăn nuôi tại Hải Dươngvà Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ. Thực hiện 1 dự án thuộc chương trình 68 Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Thanh Hà” cho sản phẩm vải thiều của tỉnh Hải Dương.Chủ trì và thực hiện 1 đề án, 12 đề tài cấp tỉnh và 5 dự án thành phần thuộc Chương trình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông sản hàng hoá góp phần xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2012- 2015. Kết quả đã góp phần phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, xoá đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; hằng năm Trung tâm thực hiện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và tập huấn kỹ thuật cho gần 2.000 lượt hộ dân, cơ sở sản xuất.Hằng năm trung tâmsản xuất và dịch vụ đưa ra thị trường trên 5.000 cây hoa phong lan Hồ Điệp và trên 3.000 câyhoa Lily, bổ sung nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm.
Trong nhiệm kỳ mới 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phấn đấu thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 ở khối quản lý nhà nước và 3 đơn vị sự nghiệp. Đồng thời, đổi mới công tác xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và quy trình nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài, dự án. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới và đẩy mạnh hoạt động của 3 đơn vị sự nghiệp để các đơn vị thực hiện bền vững cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Phát biểu tại đại hội đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã ghi nhận những kết quả mà đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Sở cần phát huy tính chủ động sáng tạo, khoa học, đổi mới phương pháp làm việc, cung cấp luận cứ khoa học cho phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đưa nghị quyết vào thực tiễn.
Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ Sở KH&CN tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
Hải Ninh

Tin khác

Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, truyền thống quý báu của dân tộc ta (03/02/2021)

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp - Thông qua Nghị quyết Đại hội (01/02/2021)

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (01/02/2021)

Đồng chí Phạm Văn Mạnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17/07/2020)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương: Nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng (17/07/2020)

Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin hoa học: Nâng cao hiệu suất công tác, tích cực, sáng tạo của đảng viên. (24/03/2020)

Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp (18/03/2020)

Chi bộ Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khảo nghiệm giống: Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống (12/03/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ: học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII (04/09/2018)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành (10/07/2018)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V (14/09/2017)

Sở Khoa học và Công nghệ: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI (18/03/2015)

Hải Dương: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (28/01/2015)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch tổ chức đại hội (13/01/2015)

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (13/01/2015)

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 31263035
Đang trực tuyến: 141

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912