Tin KT-KHCN-MT (số 3-2017) 0000-00-00 00:00:00

Năm 2016, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học đã thực hiện đề tài Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa thuần BQ ngắn ngày có năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trung tâm đã triển khai xây dựng 40 ha tại xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện), xã Hồng Thái (Ninh Giang) và 4 lớp tập huấn kỹ thuật với khoảng 320 lượt  hộ nông dân tham gia.

Kết quả giống lúa BQ phù hợp với điều kiện sinh thái, điều kiện canh tác tại các địa phương thực hiện. Giống có nhiều ưu điểm nổi bật phù hợp với điều diện sản xuất tại tỉnh Hải Dương: cứng cây, chống đổ tốt, cơm có mùi thơm nhẹ, vị đậm, cơm để nguội vẫn dẻo, tỷ lệ say xát cao, thời gian sinh trưởng ngắn hơn Thiên Ưu 8 và BC15 là 2-5 ngày, năng suất cao hơn đối chứng Thiên Ưu 8 là 2-3 tạ/ha trong vụ xuân và tương đương giống đối chứng BC 15 trong vụ mùa. Giống lúa BQ cao hơn đối chứng Thiên Ưu 8 trong vụ xuân là 5.000.000 đồng/ha, cao hơn đối chứng BC 15 trong vụ mùa là 3.5000.000 đồng/ha.

Tin của Hải Đăng

đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 3 ra tháng 6/2017

         

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912