Tin KT-KHCN-MT (số 3-2017) 0000-00-00 00:00:00

Năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương thực hiện xây dựng mô hình mẫu về sản xuất lúa trên cánh đồng dồn điền đổi thửa. tại 4 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thực hiện mô hình Tân Phong, Mô Trạch, xã Tân Hồng (Bình Giang); xã Tân Trường (Cẩm Giàng), Lạc Long (Kinh Môn) trong hai vụ xuân và mùa bằng công nghệ mạ khay và cấy bằng máy cấy với quy mô 193,28 ha đạt 96,64% kế hoạch.

Mô hình mẫu cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn cấy thủ công bằng mạ sân và gieo vãi ở tất cả các điểm thực hiện mô hình. Vụ xuân năng suất lúa trong mô hình cao hơn so với cấy thủ công bằng mạ sân từ 2,3 - 4,1 tạ/ha và cao hơn gieo vãi 0,8 tạ/ha; mức thu lãi của mô hình cao hơn so với cấy thủ công bằng mạ sân từ 3,6 - 4 triệu đồng/ha và cao hơn so với gieo vãi 2,2 triệu đồng/ha. Vụ mùa, năng suất các mô hình áp dụng phương thức gieo mạ khay, cấy máy cao hơn so với cấy thủ công bằng mạ sân từ 2,5 - 4,2 tạ/ha; mức thu lãi của mô hình cao hơn so với cấy thủ công bằng mạ sân từ 2,4 - 3,8 triệu đồng.

Mô hình mẫu về sản xuất lúa trên cánh đồng sau dồn điền đổi thửa, trọng tâm là sản xuất mạ khay sử dụng cho máy cấy và có xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng chế phẩm Fito - Biomix RR tại ruộng sau khi thu hoạch vụ chiêm xuân và cấy vụ mùa được ứng dụng thành công trên địa bàn tỉnh là mô hình cần nhân rộng để khắc phục tình trạng thiếu lao động, giảm chi phí, bảo đảm thời vụ, tăng năng suất, chất lượng và giảm tổn thất sau thu hoạch.

Tin của Bảo Ngọc

đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 3 ra tháng 6/2017

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912