Tổ chức Đảng 2010-11-25 17:00:00

Qua bốn năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, các chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan đã có nhiều cố gắng và dành được một số kết quả quan trọng. Nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tốt. Cán bộ, đảng viên đã nhận thức được đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, nhận thức sâu hơn, đầy đủ hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, các hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy, các hoạt động của các chi bộ và mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan ngày càng được nâng cao.


Bốn năm qua, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã gắn chặt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, phong trào người tốt việc tốt và các phong trào thi đua do ngành phát động.
Thông qua cuộc vận động, các chi bộ và mỗi đảng viên đã tích cực học tập, nghiên cứu, quán triệt về mục đích, yêu cầu của cuộc vận động và thể hiện toàn diện trong các hoạt động của chi bộ, các hoạt động của cơ quan và toàn ngành Khoa học và công nghệ. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn chặt với việc thực hiện các đợt học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đảng bộ đã thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ. Cuộc vận động đã được xác định và thực hiện có hiệu quả trong việc và thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước như phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, tăng cường quản lý chỉ đạo các hoạt động của các cơ quan Nhà nước.
Thông qua cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan đều được nâng cao về nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân mỗi đảng viên, mỗi cán bộ công chức trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể như đảm bảo ngày giờ công, tiết kiệm, chống lãnh phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng chi bộ ngày càng lớn mạnh, thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo; cán bộ, đảng viên tích cực trong công tác đạt chất lượng, hiệu quả cao. Trong đời sống hằng ngày, mỗi đảng viên, cán bộ công chức, viên chức đều thể hiện được phẩm chất, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh; luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có thể khẳng định, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ trong bốn năm qua đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao.

Cuộc vận động vừa là mục tiêu vừa là động lực trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay. Cuộc vận động đã thực sự có tác động sâu sắc đến các tổ chức Đảng và mỗi đảng viên. Tuy nhiên, trong bốn năm qua, việc triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng còn một số tồn tại, khiếm khuyết cần tiếp tục rút kinh nghiệm để thực hiện có kết quả hơn, chất lượng hơn. Trước hết là trong việc triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động và trong kiểm tra, theo dõi nhân rộng các điển hình tiên tiến; trong lưu giữ và lập hồ sơ cuộc vận động. Ở một vài nội dung triển khai thực hiện cuộc vận động cần triển khai có chất lượng hơn, bài bản hơn để cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, kết quả đạt được mới bền vững và có giá trị thiết thực. Ngày 25 tháng 11 năm 2010, trong Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ có 02 cá nhân được khen thưởng, trong đó 01 cá nhân được Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Hải Dương khen thưởng.

Tin khác

Đồng chí Phạm Văn Mạnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17/07/2020)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương: Nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng (17/07/2020)

Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin hoa học: Nâng cao hiệu suất công tác, tích cực, sáng tạo của đảng viên. (24/03/2020)

Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp (18/03/2020)

Chi bộ Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khảo nghiệm giống: Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống (12/03/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ: học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII (04/09/2018)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành (10/07/2018)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V (14/09/2017)

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra và thành công tốt (12/05/2015)

Sở Khoa học và Công nghệ: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI (18/03/2015)

Hải Dương: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (28/01/2015)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch tổ chức đại hội (13/01/2015)

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (13/01/2015)

Đảng bộ Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) (26/06/2013)

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) (16/10/2012)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912