Những vấn đề chung (số 1-2018) 2018-02-05 09:23:41

I. Thành tựu năm 2017: Năm 2017 với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,9% so với năm 2016 (kế hoạch 9%). Tổng thu ngân sách nội địa được 11.165 tỷ đồng, đạt 106,5% dự toán, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tăng khá, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, có 140 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (chiếm 58,6% tổng số xã), thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Kinh Môn được công nhận nông thôn mới. Chính trị xã hội ổn định, công tác quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc.

II. Mục tiêu chủ yếu năm 2018:

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8% trở lên so với năm 2017.

2.Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 35,8%.

3. Giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 9,5% - 10,5% so với năm 2017.

4. Thu ngân sách nội địa đạt 11.330 tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán năm 2017, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 800 tỷ đồng.

5. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 141 triệu đồng.

6. Có thêm 30 xã và 1 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

7. Giải quyết việc làm mới cho 34.800 lao động.

8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%.

9. Tỷ lệ giường bệnh/1 vạn dân (không tính trạm y tế xã) đạt 28,7 giường.

10. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 10,9%.

11. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 1%, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,5% so với năm 2017.

12. Nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế lên 88,2%; tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 37%.

13. Giữ vững tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 86%.

14. Nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch lên 96%.

15. Nâng tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý lên 92%.

(Trích Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ra ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 1 ra tháng 2 năm 2018

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912