Tin KT-KHCN-MT (số 2-2018) 2018-05-10 03:35:34

Năm 2017, Chi cục Thủy sản đã xây dựng mô hình áp dụng tiêu chí VietGap nuôi cá rô phi thương phẩm, đạt an toàn vệ sinh thực phẩm theo chuối liên kết, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương.

Mô hình đã triển khai quy mô 10 ha với 6 hộ tham gia tại HTX Dịch vụ thủy sản liên chung Tam Kỳ - Đại Đức (Kim Thành) với sự tham gia của 6 hộ nuôi thủy sản trên diện tích 10 ha mật độ 2 con/m2 (200.000 con) cá rô phi dòng lai xa ghép với 1 con/m2 cá truyền thống. Người nuôi cá thực hiện nghiêm quy trình nuôi theo tiêu chí VietGAP, quản lý môi trường nước, theo dõi tốc độ sinh trưởng, phát hiện và xử lý kịp thời cá bị nhiễm bệnh. Sau gần 7 tháng, các hộ đã thu hoạch được hơn 17,7 tấn cá, trong đó cá rô phi đạt 13,52 tấn, thu lãi hơn 81 triệu đồng/ha.

Việc xây dựng thành công mô hình đã tìm ra hướng mới phù hợp trong chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hộ nuôi thủy sản thực hiện thành công quy trình nuôi theo VietGAP, cho ra sản phẩm đạt an toàn vệ sinh thực phẩm có khả năng phát triển rộng mô hình và đối với các đối tượng thủy sản nuôi khác.

Tin của Hải Ninh

Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2 ra tháng 4 năm 2018

 

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912