Nghị định 108/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành

07:51 | 16/09/2020

Chính phủ ban hành Nghị định 108/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy

...

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018

03:17 | 09/09/2020

 

 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày
...

Thông tư số 24/2020/TT-BCA của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi toàn quốc

03:06 | 09/09/2020

Thông tư số 24/2020/TT-BCA của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi toàn

...

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

02:52 | 09/09/2020

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về công tác văn thư

03:19 | 08/09/2020

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về công tác văn thư

Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ

03:15 | 08/09/2020

 Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ

Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa

03:20 | 04/09/2020

Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao

...

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

03:15 | 04/09/2020

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Nghị định số 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014

08:54 | 03/09/2020

Nghị định số 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

...

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.