Thủ tục hành chính 2023-05-25 11:29:06

Thông báo số 572/TB-SKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Tài liệu đính kèm (file PDF):  Thông báo số 572/TB-SKHCN

 

Tin khác

Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (14/09/2023)

Quyết định 1324/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Chi tiết (12/07/2023)

Thông báo Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA-ZACE đã qua sử dụng, sản xuất năm 2005, biển kiểm soát 34B-2178 (05/05/2023)

Quyết định số 530/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương ngày 29/3/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương. (13/04/2023)

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện ở Hải Dương (23/03/2023)

Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (25/03/2022)

Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện dịch vu công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương (23/03/2022)

Quyết định về việc bãi bỏ danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học công nghệ (14/03/2022)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính Nhà nước năm 2022 (16/02/2022)

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 (19/10/2021)

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương năm 2018 (04/10/2018)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.