Thị trường Công nghệ 2015-04-09 07:46:59

Doanh nghiệp là trung tâm của quá trình đổi mới công nghệ quốc gia, là địa chỉ ứng dụng công nghệ quan trọng nhất và mang tính quyết định của nền kinh tế. Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân tại Hội thảo khoa học “Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam” được tổ chức ngày 31/3 tại Hà Nội.

Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Quân cho biết, trong 30 năm đổi mới, đất nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều nhà khoa học đã chỉ ra sự phát triển của Việt Nam trong 30 năm vừa qua chủ yếu dựa vào ba yếu tố: Thay đổi thể chế từ nền kinh tế tập trung kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường, tháo gỡ những cơ chế cũ ràng buộc sự phát triển kinh tế-xã hội; dựa vào tài nguyên thiên nhiên; kỳ vọng vào lao động giá rẻ.
“Trong giai đoạn này, hầu hết chúng ta đã nhận thức được vai trò của KH&CN, vai trò của nền kinh tế tri thức để tăng trưởng và phát triển. Đã đến lúc chúng ta không thể tăng trưởng bằng tháo gỡ cơ chế”, Bộ trưởng nói.
Trong phát triển nền kinh tế tri thức, Bộ KH&CN đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp, vì thế trong xây dựng cơ chế chính sách, Bộ đã ban hành và đề xuất ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ.
Bộ luôn lấy doanh nghiệp làm trung tâm, làm trọng tâm của quá trình đổi mới công nghệ quốc gia, là địa chỉ ứng dụng công nghệ quan trọng nhất và mang tính quyết định của nền kinh tế.
“Quan điểm của Bộ KH&CN là luôn luôn hỗ trợ, khuyến khích, cùng với các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ nhập ngoại, sáng tạo ra công nghệ nội địa và tích cực đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có sự cạnh tranh, sẵn sàng hội nhập thế giới”, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh.
Tại Hội thảo này, nhiều ý kiến cho rằng phát triển kinh tế tri thức là con đường ngắn nhất, phương thức hữu hiệu nhất để đưa nền kinh tế và xã hội nước ta phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh, tiến cùng thời đại.
Cải cách thể chế, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy mọi khả năng sáng tạo, tôn trọng quy luật khách quan, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nắm bắt cơ hội của nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa để đẩy nhanh, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lồng ghép với phát triển kinh tế tri thức. Đây là mệnh lệnh của cuộc sống, của tương lai đất nước.
                                                                                               Theo Chinhphu.vn

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912