Lĩnh vực XHNV 2008-11-28 06:53:00

Khoa học công nghệ góp phần cung cấp thông tin cho công tác lãnh đạo và quản lý của các cấp uỷ đảng, chính quyền.

Với trên 30 đề tài, dự án đã được nghiên cứu mà nội dung, kết quả đạt được đã cung cấp các luận cứ khoa học cho việc cụ thể hoá các chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của trung ương phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh, đã góp phần vào việc xây dựng các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng hệ thống chính trị; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo tồn và khai thác các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể ở địa phương.

Danh mục các dự án, đề tài trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn:

 

Số TT

Tên công trình

khoa học công nghệ

Đơn vị

thực hiện

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng số

Thu hồi

1

Điều tra hiện trạng và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo viên phổ thông, phổ cập THCS.

Sở Giáo dục và Đào tạo

1997

1998

122,5

0

2

Nghiên cứu, biên soạn chương trình giảng dạy về địa lý, lịch sử địa phương cho học sinh phổ thông Hải Dương.

Sở Giáo dục và Đào tạo

1997

1998

25,0

0

3

Nghiên cứu triển khai kỹ thuật tiến bộ tin học và trường THCS ở Hải Dương.

Phòng GD-ĐT TP Hải Dương

1997

1997

25,0

0

4

Nghiên cứu xác định các điều kiện, hình thức, biện pháp để đào tạo đại học cộng đồng và đào tạo nghề phù hợp với các điều kiện KT-XH ở Hải Dương.

Sở Giáo dục và Đào tạo

1997

1998

57,0

0

5

Nghiên cứu đề xuất giải pháp về đa dạng hoá loại hình trường, lớp và sử dụng có hiệu quả sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng ở tỉnh Hải Dương.

- Sở GD-ĐT.

- Trường Cao đẳng sư phạm.

1998

1999

119,5

0

6

Thí điểm áp dụng chương trình giáo dục môi trường vào trường THCS thành phố Hải Dương.

Phòng GD -ĐT TP Hải Dương.

 

1999

2001

60,0

0

7

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường tiểu học và xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành 2 cho giáo viên THCS.

 

 

 

 

 

7.1

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường tiểu học.

Sở GD-ĐT

2001

2001

5,0

0

7.2

Xây dựng chương trình, biên chế khoá học đào tạo chuyên ngành 2 cho giáo viên THCS.

Trường CĐSP

2001

2002

80,0

0

8

Đổi mới phương pháp và nội dung giáo dục theo chủ đề cho các trường phổ thông.

Sở GD-ĐT

2002

2002

60,0

0

9

Nghiên cứu giải pháp giải quyết lao động dư thừa trong nông thôn Hải Dương.

Ban KT Tỉnh uỷ

1997

1998

42,5

0

10

Chí Linh với Chu Văn An, một danh nhân, một nhà giáo của nhiều thế hệ học trò.

Ban TG Tỉnh uỷ

1997

1998

20,0

0

11

Hiện trạng tệ nạ ma tuý tại cộng đồng dân cư tỉnh Hải Dương, nguyên nhân và giải pháp.

Công an tỉnh

1997

1997

20,0

0

12

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp trong quá trình thực hiện CNH, HĐH của tỉnh.

- Ban TCTU

- Ban TCCQ tỉnh

- Trường Chính trị tỉnh

1997

1999

141,0

0

13

Khảo sát vai trò của đảng bộ cơ sở cấp xã lãnh đạo sự nghiệp GD-ĐT, Khoa học-Công nghệ và y tế.

Ban TGTU

1997

1998

28,5

0

14

điều tra tỉnh hình xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn Hải Dương và đề xuất các giải pháp.

Ban TGTU

1997

1998

28,5

0

15

Nghiên cứu âm mưu, phương thức, thủ đoạn của bọn phản động và giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, chống diễn biến hoà bình tron cơ chế thị trường trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh

1997

1998

76,0

0

16

Nghiên cứu thí điểm chuyển đổi ruộng liền thửa, liền vùng thuận tiện trong sản xuất nông nghiệp.

Ban KTTU

1997

1998

37,5

0

17

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình và đề ra các giải pháp thực hiện công nghiệp hoá nông thôn.

Ban KTTU

1998

1999

52,0

0

18

Nghiên cứu những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư ở nông thôn. Giải pháp ngăn ngừa mâu thuẫn và đảm bảo an ninh nông thôn.

- UB Kiểm tra TU

- Công an tỉnh

1998

1999

93,0

0

19

Nghiên cứu một số vấn đề phát triển kinh tế trang trại ở Hải Dương.

Ban KTTU

1999

1999

20,0

0

20

Thực trạng và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chủ yếu để thực hiện tốt liên minh công nông và trí thức tỉnh Hải Dương.

Ban Dân vận TU

1999

2000

90,0

0

21

Sưu tầm, nghiên cứu về văn nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh hải Dương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hội VHNT tỉnh

1999

2000

55,0

0

22

Nghiên cứu bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống và thực trạng thờ tự của các cơ sở tôn giáo.

- Sở VHTT

- Ban TGTU

2000

2001

170,0

0

23

Phân tích thực trạng nguồn nhân lực KHCN tỉnh Hải Dương qua số liệu tổng điều tra dân số 1/4/1999 theo yêu cầu của Bộ KHCNMT.

- Cục thống kê

- Sở KH,CN&MT

2000

2000

50,0

0

24

Thực trạng an ninh kinh tế trong các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và đầu tư nước ngoài ở tỉnh Hải Dương.

Công an tỉnh

2000

2001

130,0

0

25

Thực trạng, nội dung xây dựng quốc phòng cấp xa, định hướng và giải pháp kết hợp kinh tế với quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2000

2002

120,0

0

26

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và phân công đảng viên tỉnh hải Dương.

Ban TCTU

2000

2001

80,0

0

27

Cải tiến một số thủ tục hành chíh ở tỉnh và xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phản ánh phát triển KT-XH của các huyện, thành phố.

- Văn phòng UBND tỉnh

- Cục Thống kê

2001

2001

80,0

0

28

Thực trạng và giải pháp thực hiện quy chế dân chủ ở xã và nâng cao chất lương hoạt động của HĐND các cấp.

- Trường Chính trị tỉnh

- Thường trực HĐND tỉnh

2001

2001

80,0

0

29

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động mô hình câu lạc bộ người cao tuổi trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Ban đại diện người cao tuổi Hải Dương

2001

2001

30,0

0

30

Nghiên cứu, xâm nhập phát triển của đạo lạ, tà đạo trên địa bàn tỉnh, những vấn đề xã hội cần quan tâm.

Ban Tôn giáo tỉnh

2002

2002

60,0

0

31

Nghiên cứu những làng cổ tiêu biểu ở tỉnh Hải Dương.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

2002

2003

50,0

0

32

Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cá chi bộ ở nông thôn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH ở tỉnh Hải Dương.

Trường Chính trị tỉnh

2002

2002

50,0

0

33

Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý đối với các doanh nghiệp công ích trong lĩnh vực khai thác công trình thuỷ lợi.

Sở Tài chính - Vật giá

2002

2002

100,0

0

*

 

Tổng vốn:

 

 

1704,0

0

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912