Lĩnh vực Hoạt động KHCN 2011-07-26 08:56:43

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ.

2. Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Để đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) thì tổ chức khoa học và công nghệ chuẩn bị hồ sơ và nộp về phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo cấp giấy chứng nhận; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho tổ chức biết để hoàn thiện.
Bước 3: Trả kết quả
Tổ chức KHCN nhận Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại phòng Kế hoạch- Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.
Trong trường hợp không đồng ý, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
3. Cách thức thực hiện
Tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Khoa học và Công nghệ.
4. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (theo mẫu).
- Quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức KHCN
- Hồ sơ về nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ (theo mẫu).
- Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ, bao gồm:
+ Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ tổ chức KHCN do cá nhân thành lập).
+ Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (theo mẫu)
+ Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất
- Xác nhận trụ sở chính của tổ chức KHCN.
- Xác nhận vốn cố định và vốn lưu động của tổ chức KHCN.
- Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức KHCN (theo mẫu)
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
5. Thời hạn giải quyết
Sau 15 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký hoạt động KHCN.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chức hoặc cá nhân.
7. Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.
8. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.
9. Phí, lệ phí
- Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 2.000.000 đồng.
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN: 300.000 đồng.
10. Tên mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
- Bảng danh sách nhân lực của tổ chức Khoa học và Công nghệ.
- Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức KH&CN.
- Bảng kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật.
11. Các yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không quy định
12. Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính
- Luật Khoa học và Công nghệ, Luật số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000.
- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ.
- Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính.

 

Tin khác

Thủ tục: Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (07/08/2017)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (07/08/2017)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (01/08/2017)

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (01/08/2017)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (01/08/2017)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (01/08/2017)

Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (01/08/2017)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. (01/08/2017)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (01/08/2017)

Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (31/07/2017)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (31/07/2017)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (31/07/2017)

Thông tư 14/2014/TT-BKHCN: Quy định về thu thập đăng ký và lưu giữ công bố thông tin về nhiêm vụ KHCN (21/01/2016)

Thông tư liên tịch 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (15/10/2015)

Thông tư liên tịch số 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (15/10/2015)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912